Zoeken
Onderzoek

Aandacht voor relaties en seksualiteit in het mbo

Een peiling door DUO Onderwijsonderzoek en advies onder mbo-opleidingen

Bijna 80% van de schoolleiders en docenten op het mbo vindt het belangrijk om les te geven over relaties en seksualiteit, maar slechts ongeveer de helft doet dit daadwerkelijk, vaak vanwege een gebrek aan expertise of tijd. De meeste aandacht voor dit onderwerp komt voor binnen burgerschapslessen en wordt ook aangesneden als studenten vragen hebben of er relevante incidenten zijn. Ondanks het erkende belang van onderwerpen zoals zelfbeeld, weerbaarheid, online veiligheid en consent, gebruikt een meerderheid geen erkende lesmethode. In de sector Zorg, Welzijn en Sport wordt het vooral belangrijk geacht dat studenten worden voorbereid op situaties gerelateerd aan seksualiteit in hun toekomstige beroepspraktijk.

De ruime meerderheid (bijna 80%) van de schoolleiders en docenten vindt het belangrijk dat studenten op het mbo les krijgen over relaties en seksualiteit. Ongeveer de helft van de docenten en het merendeel van de schoolleiders besteedt hier op dit moment aandacht aan.

Zowel schoolleiders als docenten die aangeven geen aandacht te besteden aan relaties of seksualiteit in hun lessen/op hun school geven vaak aan dat dit komt doordat ze hier onvoldoende expertise voor hebben of dat er onvoldoende ruimte of tijd is binnen het lesprogramma.

Schoolleiders (97%) geven aan dat er het vaakst aandacht aan relaties en seksualiteit wordt besteed als het in de lesstof van burgerschap aan bod komt. Docenten besteden er het vaakst aandacht aan wanneer studenten er vragen over stellen (80%) en wanneer er een voorval plaatsvindt op dit gebied (74%).

De meerderheid van de docenten en een deel van de schoolleiders geeft aan geen (erkende) lesmethode te gebruiken om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit.

Zowel docenten als schoolleiders vinden ‘zelfbeeld en media’, ‘weerbaarheid en seksuele grensoverschrijding’, ‘veiligheid online’ en ‘consent (toestemming)’ (heel) belangrijke onderwerpen om te behandelen in het mbo.

Aan schoolleiders en docenten die werkzaam zijn in de sector Zorg, Welzijn en Sport zijn extra stellingen voorgelegd. Schoolleiders werkzaam in de sector Zorg, Welzijn en Sport zien het vooral als taak van de opleiding om hun studenten (Zorg, Welzijn en Sport) voor te bereiden op situaties waarin ze te maken krijgen met het onderwerp seksualiteit in hun werk.

Bekijk de DUO-rapportage

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Manouk Vermeulen.

Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.