Corporate film

Visie en missie

Rutgers strategie voor 2017-2020 is jongeren versterken, om gezond en gelukkig te leven. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van iedereen. Wij richten ons daarbij op jongeren onder de 30 jaar.

Visie

Rutgers' visie is: Mensen zijn vrij om seksuele en reproductieve keuzes te maken, met respect voor de rechten van anderen, in een samenleving die ze daarin ondersteunt.

Missie

Rutgers geeft voorlichting en verbetert de toegang tot informatie en zorg en versterkt professionals, organisaties en samenlevingen. Rutgers verbindt onderzoek, implementatie en pleitbezorging.

Afrikaans koppel met kind (Marieke van der Velden)

Drie pijlers

Rutgers combineert de sterke punten van de organisaties waaruit ze voortkomt, door te focussen op drie pijlers die onderling verbonden zijn. 

  • Programma-implementatie richt zich op toegang tot brede en kwalitatief hoogstaande seksuele en relationele vorming; op seksuele en reproductieve gezondheidszorg en op acceptatie van en begrip voor de seksualiteit van jongeren. Hierbij werkt Rutgers intensief samen met professionals en lokale partnerorganisaties. 
  • Het onderzoek is gericht op wetenschappelijk onderbouwen en evalueren van interventies, het ontwikkelen van indicatoren voor seksuele gezondheid en het monitoren daarvan. Ook bij onderzoek werkt Rutgers samen met partners.
  • Met pleitbezorging beïnvloedt Rutgers de ontwikkeling, aanpassing en uitvoering van beleid. In Nederland, via overheden van andere landen en via internationale organisaties. De pleitbezorging van Rutgers kenmerkt zich door een positieve benadering van seksualiteit en gaat uit van seksuele en reproductieve rechten van zowel jongeren als volwassenen.

Kortom, de kracht van Rutgers is het ontwikkelen van effectieve, wetenschappelijk onderbouwde  interventies, die seksualiteit op een positieve manier benaderen, binnen verschillende culturele  contexten, met mensenrechten als uitgangspunt.

Strategieschema

Klik op de afbeelding om de pdf te openen. 

Het strategieschema bevat alle aspecten voor de focus op de komende jaren.
De strategie begint met de visie, die laat zien hoe Rutgers zich de ideale wereld van morgen voorstelt.

De missie - onderaan - vat samen wat Rutgers doet om deze visie optimaal na te streven.

De vier langetermijnuitkomsten onder de visie zijn de veranderingen in de wereld die Rutgers nastreeft om de visie werkelijkheid te laten worden. Daaraan dragen behalve Rutgers veel stakeholders bij. 

De elf doelstellingen in het midden van het schema laten de specifieke aandachtsgebieden zien van het dagelijkse werk van Rutgers: wat wil de organisatie bereiken, waarin wil ze uitblinken,
welke gebieden versterken en welke middelen gebruiken.

De drijfveren van het werk staan onder de doelstellingen. Zij vormen de basis van zowel de doelen als de langetermijnuitkomsten. Deze drijfveren zijn vastgesteld na het analyseren van feiten en trends in de buitenwereld. 

De waarden van Rutgers, uiterst rechts in het strategieschema, bepalen welke benadering gekozen wordt in de uitvoering van het werk.
Daarnaast worden de thematische prioriteiten genoemd, onderwerpen op het gebied van SRGR die specifiek de aandacht van Rutgers krijgen in de komende jaren. 

Strategiedocument

We must provide all adolescents with age-appropriate, comprehensive education on sexuality. And we must provide comprehensive sexual and reproductive health services. And guarantee the maternal health services that women need.

Ban Ki Moon
Ban Ki-moon
Secretaris-Generaal VN
Gesproken op World Population Day (11 juli 2013)

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers