2020: Het Politieke Voorspel

Het Politieke Voorspel is de titel van de Johannes Rutgers Dialoog dit jaar. Wat moet politiek Den Haag beter regelen als het gaat om de toegang tot anticonceptie en abortus? En hoe kunnen we seksueel geweld voorkomen?

Uitgebreid Online Magazine

Kort videoverslag

BNNVARA-Presentator Tim Hofman gaat vanuit Tivoli Vredenburg in gesprek met de politieke jongerenorganisaties JOVD (VVD), CDJA (CDA), Jonge Democraten (D66), Jonge Socialisten (PvdA), DWARS (Groenlinks) en Perspectief (ChristenUnie), Rood (SP) en Pink (PvdD). 

In een peiling van Rutgers onder 1.000 jongeren van 18 tot 25 jaar zetten zij ‘het voorkomen van seksueel geweld’ op de eerste plaats. Daarna volgt de ‘toegang tot gratis anticonceptie’ en op de derde plaats staat ‘altijd toegang tot abortus’.

Het is ontzettend belangrijk dat we veel actiever gaan zijn om seksueel geweld te voorkomen, één is één te veel.

Over het belang van preventie van seksueel geweld is de overgrote meerderheid het eens. Jongeren vinden dat er op school verplicht lesgegeven moet worden over het herkennen en respecteren van grenzen. Hilde Wendel van de JOVD stelt “Het is ontzettend belangrijk dat we veel actiever gaan zijn om seksueel geweld te voorkomen, één is één te veel.” Sophie Heesen, Jonge Socialisten, vult aan: "Op het moment dat je jongeren van jongs af aan leert wat hun grenzen zijn dan weten zij al vroeg wat ze waard zijn. Zijn leerkrachten daar nog niet aan toe? Maak dan een actieplan zodat jongeren het wél leren op school." Toch horen we ook een tegengeluid. Zo vindt Léonie Janssen van de Jonge Democraten dat er al te veel ‘over de schutting’ van het onderwijs wordt gegooid. Zij stelt dat er meer publiekscampagnes nodig zijn en seksueel geweld al aandacht krijgt op het consultatiebureau.

De preventie van seksueel geweld heeft voor ons prioriteit en handhaving is daarbij ook van belang.

Op de vraag wat de organisaties meenemen naar hun grote zussenpartij antwoordt Hielke Onnink van het CDJA: “De preventie van seksueel geweld heeft voor ons prioriteit en handhaving is daarbij ook van belang.” Hij sluit een deal met Tim Hofman dat hij dit meeneemt naar de programmacommissie van het CDA in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.

Tijdens het Politieke Voorspel spreken de politieke jongerenvertegenwoordigers ook bevlogen over de toegang tot anticonceptie en abortus, seksuele vorming en de internationale rol van Nederland. Ton Coenen, directeur van Rutgers zegt in zijn afsluitende woorden: “Ik kan niet wachten tot het moment dat de jongeren hier op het podium de nieuwe leiders van ons land zijn. Dan komt het allemaal voor elkaar.”

 

Bekijk hier de gehele livestream terug

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers