Meisje in een rolstoel

Totally sexy

“Vind ik wel een partner? Kan ik (later) seks hebben? Kan ik kinderen krijgen? Hoe groot is de kans dat ik mijn ziekte of beperking doorgeef?” Dit zijn voorbeelden van de vele vragen waar jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking mee rond kunnen lopen. Te vaak gaan ouders en professionals die werken met deze jongeren hieraan voorbij. Daarom ontwikkelden we de toolkit ‘Totally sexy’.

Mensen zien vaak eerst mijn beperking en dan pas mij. Zo keek een jongen uit mijn klas me de hele tijd aan. Vindt hij mij dan leuk of ziet hij m’n rolstoel?

 
Aisha
16 jaar

Wensen, fantasieën en dromen

Jongeren met een chronische zieke of lichamelijke beperking hebben seksuele  behoeften, wensen, fantasieën en dromen. Net als alle andere jongeren. Ze willen graag betrouwbare informatie over dit onderwerp. In de toolkit bieden we professionals een handleiding en ouders een brochure met informatie en handvatten voor de seksuele opvoeding.

In een jongerenmagazine geven we antwoord op vragen die zij zelf hebben. Omdat professionals en ouders vaak wel met ze willen praten over relaties en seksualiteit, maar niet altijd weten hoe.

In de groep zit een meisje van 16 dat slecht kan zien. Ze vroeg me laatst hoe groot normale borsten zijn. Ik wist niet zo snel een antwoord te geven.

 
Hans
Groepsleider

Tips voor de instelling

De toolkit helpt instellingen voor jongeren met een ziekte of beperking om het onderwerp seksualiteit meer op de kaart te zetten. Zo geeft de handleiding voor professionals een overzicht van de seksuele ontwikkeling van deze doelgroep en de mogelijke seksuele problemen waar ze tegenaan lopen. Er staan ook tips hoe ze seksuele vorming kunnen geven en het gesprek erover kunnen aangaan, mét steun van hun ouders.

We vonden dat praten over seksualiteit ook bij ouders thuishoort. We hebben een informatieavond georganiseerd en onze visie uiteengezet. De ouders waren enthousiast!

 
Luuk
Manager

Positieve visie

Instellingen kunnen de informatie uit de toolkit ook gebruiken voor het formuleren van een beleidsvisie op seksualiteit, die niet alleen ingaat op de seksuele risico’s. Om vast een voorzet te geven: ‘Onze instelling wil jongeren ondersteunen bij een positieve seksuele ontwikkeling, weerbaarheid stimuleren en jongeren waarden en normen bijbrengen die hen helpen zelfstandig verantwoorde keuzes te maken’.