Indiase vrouwen

Ook in India Gewoon … ongesteld

Meisjes en vrouwen over de hele wereld zijn ongesteld. Dat is normaal. Dat hoort bij ‘t vrouw zijn. Vrouwen in Nederland kunnen tijdens de dagen dat ze ongesteld zijn hun gewone leven leiden. Voor vrouwen in India ligt dat vaak anders. In het project ‘Gewoon … ongesteld’ geven we in India voorlichting over menstruatie, verbeteren we de hygiëne en helpen we vrouwen aan het werk door maandverbandfabrieken in de deelstaat Bihar te ondersteunen.

Het komt weleens voor dat meisjes op school bloeden. Als ze onrein zijn, kunnen ze beter thuis blijven.

Indiase jongen

Veel meisjes in India zijn de eerste keer geschokt : ‘Wat is er mis met me? Ben ik ziek, ga ik dood?’ Ze zijn simpelweg niet voorgelicht. Niet door hun moeder, niet op school, niet door vriendinnen. Nuttige informatie kunnen ze bijna nergens krijgen. En dat is nog maar de helft van het probleem. Maandverband of andere producten om menstruatiebloed op te vangen, zijn op het platteland niet of nauwelijks te krijgen. Verreweg de meeste vrouwen en meisjes gebruiken onhygiënische middelen zoals oude sari’s en as, waardoor ze grote kans hebben op infecties, complicaties bij zwangerschap en bevalling, en zelfs onomkeerbare lichamelijke schade kunnen oplopen. Hierdoor lopen vrouwen risico op gezondheidsproblemen en ook op achterstanden, omdat ze ziek worden, thuis blijven i.p.v. naar school of werk gaan. 

Wat ik niet doe als ik ongesteld ben? Ik ga niet naar buiten. Ik kook niet en haal geen water. Ik was me de eerste drie dagen niet.

Jonge moslimmoeder

Betaalbaar maandverband

Indiase vrouwen tonen maandverband (Foto: Simavi)Rutgers voert vanaf 2015 de campagne ‘Gewoon …ongesteld’ samen met de organisaties Simavi en Women on Wings. Van de Nationale Postcode Loterij hebben we daar 2 miljoen euro voor gekregen. Het project gaat plaatsvinden in de districten Munger en Bhagalpur in de deelstaat Bihar. We willen het volgende bereiken:

  • Het onderwerp menstruatie bespreekbaar maken en voorlichting geven over lichamelijke ontwikkeling en persoonlijke hygiëne.
  • Kleine, lokale ondernemingen mede-oprichten die betaalbaar maandverband produceren en distribueren. De fabrieken bieden werk aan ruim achthonderd vrouwen die ook in de verkoop een baan kunnen krijgen. Vraag en aanbod gaan zo hand in hand.

In Nederland

Voor Nederlanders is het onvoorstelbaar dat Indiase vrouwen tijdens hun menstruatie zoveel beperkingen hebben. ‘Hoezo? Wat? Hè?!’ is vaak de reactie hier. Met de campagne ‘1Week Extra’ vroegen we eind mei 2015 samen met Simavi en Women on Wings aandacht voor deze problematiek in India. Hierbij draaide het om de vraag wat (jonge) vrouwen hier zouden doen met een week extra per maand. De week die jonge vrouwen in India niet volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, omdat zij ongesteld zijn.

De campagne startte kort voor Menstrual Hygiene Day (26 mei) met een optreden van 1 Week Extra ambassadeur Sophie van den Enk bij onder meer Koffietijd. Daarnaast werd er aandacht voor de campagne gevraagd via onder meer Facebook, Twitter en opvallende posters op NS stations. 

Doelen

Samen werken we aan het realiseren van dit project. Het uiteindelijke doel voor India is om 660.000  meisjes en vrouwen in Bihar voor te lichten om zo een betere menstruele hygiene te bewerkstelligen. Om voor 165.000 meisjes en vrouwen toegang te krijgen tot betaalbaar maandverband via een lokaal distributie netwerk met vrouwelijke ondernemers en om 815 vrouwen aan werk te helpen binnen dat netwerk. En, om bewustwording te creëren onder 200.000  jognens en mannen over het belang van ongesteld zijn en hygiëne in die maandelijkse periode.

Dit project duurt nog t/m 2017.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers