Registraties in de zorg

Wat is de aard en omvang van hulpvragen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid in de eerstelijnszorg? De registraties geven daar antwoord op.

Registraties bij huisartsen

Het NIVEL verzamelt de registraties van consulten in de eerstelijns zorg, op basis van het Electronisch Patiëntendossier. Rutgers analyseerde de gegevens uit 2014 en maakte een rapportage. In dit rapport komen aan bod: soa's, anticonceptie, sterilisatie, (vermoedens van) zwangerschap, miskraam, abortus, vruchtbaarheidsproblemen, problemen met zin in seks en seksuele bevrediging, pijn bij het vrijen en erectieproblemen.

Rapport Zorgregistraties NIVEL 2016 (gegevens uit 2014)

Registraties bij poliklinieken Seksuologie

Voor welke problemen komen mensen terecht op een polikliniek Seksuologie? Rutgers analyseert de registraties van 16 poliklinieken. Deze poliklinieken maken deel uit van het platform Landelijk Overleg Poliklinieken (LOPS), en worden derhalve de LOPS-registraties genoemd. Over 2017 hebben 4 academische ziekenhuizen en 3 niet-academische ziekenhuizen gegevens aangeleverd. Op de poliklinieken Seksuologie komen mensen met een doorverwijzing van bijvoorbeeld de uroloog of gynaecoloog.

Rapportage LOPS-registratie 2018

Landelijke Abortus Registratie

Rutgers rapporteert ook de registraties van abortusklinieken. De Landelijke Abortus Registratie vindt u bij Onderzoeken Zwangerschap en abortus.

Seksuologische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

Welke seksuologische problemen hebben mensen met een (Licht) verstandelijke beperking (LVB) die door zorgprofessionals worden gezien? En welke behandeling wordt hen geboden? Dit werd in 2018 door 7 instellingen en zelfstandige gevestigde seksuologen die werken met mensen met een (lichte) verstandelijke beperking geregistreerd. Rutgers analyseerde de gegevens en schreef de bevindingen op. 

Rapport (L)VB registratie 2019

Registratie Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen (PSTG)

Het PSTG bestaat momenteel uit 12 (vestigingen van) GGZ-instellingen met multidisciplinaire seksuologische teams. De PSTG- registratie is bedoeld om duidelijk te maken wat voor cliënten een beroep doen op de multidisciplinaire seksuologische teams bij GGZ-instellingen en wat voor problemen zij hebben. Rutgers verzamelt deze gegevens en analyseert ze vervolgens. Het meest recente rapport daarover is hieronder te vinden. 

Rapport PSTG-registratie 2019

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers