Turkse meiden liefdesloket

Kwalitatief onderzoek

Met kwalitatief onderzoek verdiepen we onze kennis over seksuele gezondheid, seksualiteit en relaties. En leren we meer over de betekenis die seksualiteit en relaties hebben voor mensen.

Rutgers voert kwalitatief onderzoek uit met een gevarieerd palet aan dataverzamelingstechnieken. Denk aan focusgroepen, diepteinterviews en interpretatie van beelden. Kwalitatief onderzoek wordt vaak ingezet bij effect- en evaluatiestudies, maar ook bij eigen kwalitatieve onderzoeksprojecten.

Voorbeelden van ons kwalitatief onderzoek: 

Het beste voor je kind. Ervaringen van ouders van een kind met een vorm van intersekse/DSD. Jantine van Lisdonk, Jenneke van Ditzhuijzen en Robert van der Walle, Rutgers 2020

Ze weten wel wat ze moeten typen, maar niet wat ze moeten zeggen. Verklaringen voor een latere seksuele start. Marianne Cense, Rutgers 2018

Weinig om het lijf? Onderzoek naar online dating tussen jonge mannen. Auteurs: Jantine van Lisdonk, Emiel Maliepaard, Sven Oostrik, Koenraad Vermey, Rutgers en Soa Aids Nederland 2017

Gewoon gezellig, met zo'n buik. Over tienerzwangerschap bij meiden met een licht verstandelijke beperking. Jantine van Lisdonk, Eline Dalmijn en Marianne Cense, Rutgers &Fiom 2016

Een duivels dilemma. Abortus of tienerzwangerschap. Marianne Cense. Gepubliceerd in: Religie en Samenleving, jg 11, nr. 2, 2016.

In één klap volwassen. Over tienerzwangerschap. Marianne Cense en Eiline Dalmijn, Rutgers & Fiom 2016

Beat the Macho. Onderzoek bij de campagne Beat the Macho, waarin we het draagvlak onder jongens onderzochten om aan de slag te gaan met de thema's mannelijkheid en machogedrag, en op welke manier stereotype beelden van mannelijkheid invloed op hun leven heeft. Marianne Cense en Sven Oostrik, 2015 

Dubbel kwetsbaar. Transgenders en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tamar Doorduin en Marianne Cense, Rutgers 2014 

Evaluatie sense.info mobiel. Kaj van Zenderen, Rutgers 2014

Jongens en Sense.info. Onderzoek naar informatiebehoefte van jongens en aansluiting bij sense.info mobiel. Kaj van Zenderen en Eline Dalmijn, Rutgers 2014

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biclulturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen. Marianne Cense, Rutgers 2013

Gaat het ook over mij? De behoeften van LHBT-jongeren aan informatie en hulpverlening rondom seksuele gezondheid. Tamar Doorduin en Laura van Lee, Rutgers 2013

Laveren tussen autonomie en loyaliteit. Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren. Marianne Cense, Rutgers 2012

Een dubbel gevoel. Een pilotonderzoek naar de seksualiteitsbeleving en informatiebehoefte over seksualiteit van transgenders.Tamar Doorduin en Willy van Berlo, Rutgers 2012

Homojongeren over seks en grenzen. Marianne Cense en Lieke van Dijk, Rutgers en Soa Aids Nederland 2011

Positieve kanten van seks. Lisette Kuyper, John de Wit, Ciel Wijsen, Rutgers WPF en Universiteit Utrecht, 2011

Moeilijk lerende jongeren over seks en grenzen. Marianne Cense, Robert van der Walle en Lieke van Dijk, Rutgers WPF 2011

Niet voor niks. Vormen van ruilseks onder jongeren. Rutgers Nisso Groep en GGD Amsterdam, 2010

Niet zomaar seks. Jongeren over seks en grenzen. Marianne Cense en Lieke van Dijk, Rutgers Nisso Groep 2010

Jonge vaders. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergrond en rol van jongens bij ongeplande zwangerschappen. Susanne Gesell en Lieke van Dijk, Rutgers Nisso Groep 2010

Transgenders en werk. Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen. Paul Vennix, Rutgers Nisso Groep 2010

 

 

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers