Female condom

Universal Access to Female Condoms

Het vrouwencondoom is een voorbehoedsmiddel dat veel kansen biedt om wereldwijd soa’s en ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. In het programma Universal Access to Female Condoms (UAFC) werkt Rutgers met partners aan de promotie en beschikbaarheid van het vrouwencondoom.

Vrouwen 'in control'

Vrouwen in ontwikkelingslanden hebben meer kans op hiv-infectie dan mannen. Met dit middel zijn vrouwen niet meer afhankelijk van de man of er beschermd wordt gevreeën. Vrouwen kunnen het vrouwencondoom inbrengen in de vagina, al voor de seks. Tijdens de seks hoeft de vrouw dan niet meer over bescherming te onderhandelen; ze kan zichzelf beschermen.

Stimuleren van productie en vraag

Hoewel het vrouwencondoom steeds populairder wordt in ontwikkelingslanden, is het nog niet overal verkrijgbaar. In het programma UAFC werken wij aan de promotie en beschikbaarheid van het vrouwencondoom. UAFC is een consortium van Oxfam Novib, Rutgers, het ministerie van Buitenlandse Zaken en i+ Solutions. In Kameroen, Mozambique en Nigeria werken we ook samen met lokale partners.

My husband really loves it, because it has solved certain issues like my fear to make love during my unsafe period. At times, when my husband complains of not having a condom, I quickly offer him a female condom.

 
Odelia Bessum Kum
Married, mother of 3 children

Vrouwencondoom uitgelegd bij de kapper in KameroenMannen betrekken

De man moet wel eerst overtuigd worden om het vrouwencondoom te proberen. Uit onderzoek blijkt dat mannen geen obstakel vormen in het gebruik van het vrouwencondoom. Het is wel belangrijk om mannen bij de voorlichting te betrekken. Wanneer mannen vanuit meerdere kanten informatie krijgen over het gebruik van het vrouwencondoom is de kans groter dat ze bereid zijn het condoom te proberen. De lokale partners van UAFC in Kameroen, Nigeria en Mozambique besteden in hun trainingen aandacht aan hoe de vrouw (of man) hun partner kan overtuigen.

Verkoop

In de drie partnerlanden worden de vrouwencondooms via social marketing gedistribueerd. Dat houdt in dat de condooms te koop zijn op plekken waar veel vrouwen komen, zoals in kapsalons. De kappers worden getraind over alle ins en outs van het product. De kapster kan er op een geschikt moment over beginnen met haar klanten, waar ze vaak een vertrouwensband mee heeft. Ze verdient hier een kleinigheid mee. Ditzelfde gebeurt ook in barretjes, apotheken en winkeltjes. Tussen 2009 en 2012 zijn er 6 miljoen vrouwencondooms verkocht. De prijs is laag doordat de condooms gesubsidieerd worden. De financiële steun van donoren en overheid blijft nodig, dus pleitbezorging bij donoren en beleidsmakers is cruciaal.

Pleitbezorging

Bij grote donoren en internationale beleidmakers pleiten we voor meer steun op het gebied van politiek, budget en beleidsveranderingen. UAFC faciliteert ook het Internationale Platform daarin. Daarnaast versterken we het pleitbezorgingwerk van lokale partners.

Krachtenbundeling

De partners van Rutgers hebben allemaal een specifieke focus en kracht binnen het programma: wij hebben veel kennis van het bespreekbaar maken van seksualiteit en anticonceptie. Oxfam Novib heeft veel ervaring met het managen van grote programma’s in verschillende landen. Het ministerie van Buitenlandse zaken biedt nuttige politieke contacten op verschillende niveaus en financiert het programma grotendeels. De expertise van i + solutions zit in ketenbeheer; zij houden zich bezig met de kwaliteit van het product, de inkoop door overheden en andere donoren, de registratie op landenniveau en de distributie naar de verschillende outlets in de landen.

Prestigieuze prijs

UAFC is een goed voorbeeld van hoe NGO's constructief kunnen samenwerken met het bedrijfsleven. We doen dat op lokaal niveau door samen te werken met het midden- en kleinbedrijf, maar in Nigeria werken we bijvoorbeeld ook samen met gigant Heineken, om het vrouwencondoom beschikbaar te maken voor het personeel. In 2013 kreeg UAFC als succesvol programma van overheid en bedrijfsleven de Public-Private-Partnership Award. De PPP-award is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).