Respect Limits

Respect limits: waar liggen de seksuele grenzen voor jongens? Veel te opdringerig, grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of seksueel geweld. Jongens die om deze reden bij justitie terechtkomen, kunnen worden doorverwezen naar Respect limits. Dit is een individuele gedragsinterventie over seksuele grenzen. Medewerkers van Rutgers voeren haar uit in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.

Momenteel kan Respect Limits niet meer worden ingezet, maar is er een nieuwe individuele training Ken je grens.

De trainer blijft altijd aardig en koelbloedig. Dat vind ik heel goed.
 

Oud deelnemer

'Respect limits' heeft als doel herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en seksueel gezond gedrag te bevorderen. Voor de ouders worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. Zij leren daar hun zoon te steunen bij het veranderen van hun gedrag en beter toezicht te houden.

De rechter of officier van justitie kan de training opleggen als sanctie in het kader van een taakstraf (leerstraf) of als onderdeel van een gedragsbeïnvloedende maatregel.

Denkfouten en groepsdruk

De jongens die voor ‘Respect limits’ in aanmerking komen, hebben een delict gepleegd waarbij denkfouten en opvattingen over seksualiteit en het missen van sociaal-relationele vaardigheden een rol hebben gespeeld. Bij veel zedendelicten is sprake van groeps- of omgevingsdruk. Het betreft veelal aanranding en soms verkrachting. Ook het plegen van delicten via sociale media en het ongewenst maken/verspreiden van seksueel getinte filmpjes (sexting) komt vaak voor.

In 'Respect limits' leren jongens om te gaan met sociale beïnvloeding, bijvoorbeeld door de media of hun vrienden. Ze zijn tussen 12 en 23 jaar en mogen niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict (first offenders). Onze medewerkers gaan tijdens de interventie in zo’n tien tot twintig bijeenkomsten met een jongen aan de slag. De jongens die hebben deelgenomen waarderen Respect limits gemiddeld met een negen. 

Ik heb geleerd hoe ik beter kan omgaan met mijn impulsieve gedrag en hoe ik vervelende situaties kan voorkomen.
 

Oud deelnemer

​Minder recidive

De training is een erkende gedragsinterventie. Dit betekent dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie en bijdraagt aan het verminderen van zedenrecidive.

Belangrijke mededeling

Momenteel kan Respect Limits niet meer als leerstraf worden ingezet in het jeugdstrafrecht. Via Rutgers is wel een afgeleide variant op deze training beschikbaar, 'Ken je grens', die op maat ingezet kan worden in een ander juridisch kader dan wel niet-juridisch kader. De nieuwe interventie (individuele training) is voor jongens die (online/offline) seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of bij vermoedens van dit gedrag.

Meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan Marianne Jonker via m.jonker@rutgers.nl