Vader met baby'tje (MAY Fotografie)

Visies op vaderschap

Een meer gelijke zorgverdeling tussen vaders en moeders draagt bij aan gelijke kansen voor zowel vaders, moeders als kinderen. Voor mannen op meer gelijke kansen op hechting met het kind, voor vrouwen op meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt en voor kinderen op meer gelijke kansen op een betere ontwikkeling. Maar hoe zit het met de zorgparticipatie van mannen?

In discussies rond de verdeling werk en zorg gaat het als snel over de arbeidsparticipatie van vrouwen, maar hoe zit het met de zorgparticipatie van mannen? Welke rol nemen Nederlandse vaders in het huishouden? Wat maakt of vaders meer of minder bijdragen aan het huishouden en de zorgtaken? En hoe staan vaders tegenover beleid om werk en zorg meer gelijk te verdelen over beide ouders (als er twee ouders zijn)?

Hiervoor is een online survey gehouden

Om zicht te krijgen hoe mannen staan in de discussies rond werk en zorg is een online survey gehouden onder een representatieve groep Nederlandse vaders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Van een deel van deze vaders is ook hun partner ondervraagd. De vragen komen voor een groot deel uit de vragenlijst van The International Men and Gender Equality Survey (IMAGES).

Aanbevelingen uit dit onderzoek 

  • Breid vaderschapsverlof verder uit

Er is een groot draagvlak bij zowel vaders als hun partners voor maatregelen bedoeld om mannen meer te laten zorgen, met name onder jongere vaders. Vaders vervullen een voorbeeldfunctie, naarmate ze meer huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, vergroot dit de kans voor zowel hun dochters als zonen dat zij later ook de zorg gelijker verdelen. Investeren in een meer gelijke rolverdeling nu is dus ook een investering in de toekomst. Voor veel vaders zorgt de huidige regeling van het vaderschapsverlof voor een financiële drempel om vanaf de geboorte die zorgende ouderrol op te kunnen pakken. Een uitbreiding van het vaderschapsverlof geeft álle vaders de mogelijkheid om vanaf de geboorte de zorg voor hun kind gelijker te verdelen. 

  • Ondersteun ouders in het gelijk verdelen van werk en zorg

Traditionele genderrollen houden de verdeling tussen werk en zorg nog stevig in de greep 
Vaders nemen de grootste verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het gezin, moeders nemen de meeste zorgtaken op zich. Door ouders te ondersteunen bij het gelijk verdelen van arbeid en zorg, voorkom je dat er een onbewuste rolverdeling ontstaat waarbij vrouwen vaak de zorg naar zich toetrekken en mannen de financiële verantwoordelijkheid dragen.

  • Maak zorgende vaders vanzelfsprekend

Op het werk, op de crèche in de media, mannen worden nog te vaak niet gezien verzorger van kinderen. Beelden en verwachtingen rond de rol van mannen in het huishouden zijn een belangrijke factor in hoe mannen de zorgtaken verdelen met hun partner. Vaders waarvan als kind een bijdrage aan het huishouden verwacht werd, neemt een actievere rol op in zijn eigen huishouden. Vaders en moeders die hun eigen vader hebben zien zorgen, verdelen de zorgtaken met hun partner ook meer gelijk. Zorgende vaders moeten een vanzelfsprekendheid worden, net als werkende moeders. Dit vraagt om een cultuuromslag op verschillende niveaus.

Visies op vaderschap is uitgevoerd in samenwerking met Promundo-US in het kader van MenCare: A Global Fatherhood Campaign, met financiële steun van de Bernard van Leer Foundation

Download het gehele rapport (samenvatting in Engels)

 

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers