Vader met baby'tje (MAY Fotografie)

State of Dutch Fathers 2019

Vaders willen na de geboorte van hun kind meer betrokken zijn bij de zorg, maar nemen daarvoor nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema minder vaak aan. Dit komt onder meer door gebrek aan steun en aanmoediging op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag nodig. Dat blijkt uit het rapport ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’.

Dit rapport 'State of the Dutch Fathers werd op 14 juni 2019 aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het rapport doet Rutgers aanbevelingen om betrokken vaderschap, zoals het opnemen van vaderschapsverlof, op verschillende niveaus verder te stimuleren: van individu tot overheidsbeleid. Het rapport laat zien wat er moet gebeuren om de nieuwe wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) en het aanvullend geboorteverlof vanaf 2020 tot een succes te maken.

Minister Koolmees krijgt rapport State of Dutch Fathers 2019

Cultuuromslag

Uit het rapport blijkt dat een cultuuromslag nodig is, inclusief sociale acceptatie en promotie van betrokken vaderschap. “De wil en wens om te veranderen is voelbaar en meetbaar, maar er moeten nu concrete acties worden ondernomen om betrokken vaderschap in Nederland echt te stimuleren.” Rutgers pleit ervoor dat vaders meer solo-zorg op zich nemen én dat de overheid, werkgevers en zorg- en onderwijsprofessionals betrokken vaderschap actief in hun beleid en uitvoering meenemen.

Verder blijkt uit het rapport dat de belemmeringen voor vaders om meer betrokken te zijn bij hun kinderen onder meer zijn: gebrek aan steun en aanmoediging door vrienden en collega’s en de focus op moeders van onderwijs- en zorginstellingen. Op al deze niveaus zal actie ondernomen moeten worden om te komen tot een gelijkere samenleving waar mannen meer kunnen zorgen en vrouwen meer kunnen werken.

(Inter)nationale onderzoeken

Het rapport belicht betrokken vaderschap aan de hand van verschillende (Nederlandse) onderzoeken uit de afgelopen 4 jaar die voor het rapport zijn samengevat en aan elkaar zijn gelinkt. Het rapport is gebaseerd op het internationale rapport ‘State of the World’s Fathers’. De aanbevelingen zijn gebaseerd op raadplegingen van het brede maatschappelijk middenveld en worden onderschreven door onder andere WOMEN Inc., TNO, Emancipator, Aanpakken voor Aanstaande Vaders, Voor Werkende Ouders en VDRS. 

Download het rapport

Er is een eerdere versie van het rapport 'State of the World's Fathers - country report The Netherlands' uit 2015. Het werd destijds aangeboden aan de toenmalige minister Asscher van SZW,  Bekijk dit rapport uit 2015 (Engels).

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers