Steun ons handen

Doneer met belastingvoordeel

Bent u van plan om regelmatig te geven aan Rutgers of doet u dit misschien al? Dan is geven via een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst misschien iets voor u. In beide gevallen krijgt u een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. Afhankelijk van uw inkomen kan dit voordeel oplopen tot 52%. U kunt dit zelf regelen of onze hulp inschakelen via een volmacht.

Via schriftelijke overeenkomst

Bij een periodieke gift kunt u uw gift via de notaris vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Rutgers. Uw periodieke gift mag in geld of in natura zijn.   

  • Periodieke gift in geld
    Maak gebruik van het formulier ‘Periodieke gift in geld’ wanneer u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Rutgers. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons. Vul ook het volmachtformulier in en stuur deze op naar Rutgers, Postbus 9022, 3506 GA Utrecht.
  • Periodieke gift in natura
    Maak gebruik van het formulier ‘Periodieke gift in natura’ wanneer u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan Rutgers, bijvoorbeeld in de vorm van speelgoed of voedselpakketen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor ons. 

Notariële akte

Wanneer u geeft via een notariële schenkingsakte is uw bijdrage geheel aftrekbaar van uw  belastbaar inkomen, met een drempel van 1% van dat belastbaar inkomen. Hierdoor krijgt u een deel van uw donatie terug. Dat biedt u de mogelijkheid om een hoger bedrag aan Rutgers te geven terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Hoeveel u daadwerkelijk meer kunt geven, is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over fiscale voordelen bij schenkingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

U kunt voor deze fiscale regeling in aanmerking komen door uw schenking via een notariële akte voor minimaal 5 jaar vast te leggen. Dat kunt u bij uw eigen notaris doen maar wij verzorgen dit ook graag voor u. Wanneer u kiest voor deze laatste optie hoeft u alleen het volmachtformulier in te vullen en op te sturen naar Rutgers samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze fondsenwervers via 030 2313431 of stuur een mail naar geef@rutgers.nl .

Praktische downloads bij de Belastingdienst

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers