Steun ons handen

Doneer via een regelmatige gift

Doneert u al regelmatig aan Rutgers of bent u van plan dit te gaan doen? Uw donatie is zeer welkom, want dan komen we nog dichter bij ons doel: seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen. Rutgers is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) daardoor mag u uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Steunt u ons met een periodieke gift dan maakt u deze gift volledig aftrekbaar!  

Bij een éénmalige gift wordt uw aftrek beperkt door een drempel- en een maximumbedrag welke afhangen van uw inkomen. Als u uw gift laat vastleggen in een periodieke overeenkomst, dan gelden deze beperkingen niet en kunt u deze gift volledig aftrekken van uw inkomen.  

Met een periodieke gift, verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan Rutgers. Na deze vijf jaar kunt u de overeenkomst elke moment beëindigen. De belastingdienst stelt als voorwaarde dat het bedrag jaarlijks gelijk is. U mag zelf weten of u uw gift in één keer of in meer keren betaalt.

Hoe regelt u een periodiek schenking?

Tot 1 januari 2014 ging u hiervoor naar de notaris om een notariële akte te laten opmaken. Door een wetswijzing is dit niet meer nog. Het is nu heel eenvoudig geworden, u hoeft alleen de overeenkomst periodieke gift in geld in te vullen, uit te printen en opsturen naar:

Rutgers
T.a.v afdeling fondsenwerving
Arthur van Schendelstraat 696
3511 GA Utrecht

Of mail het ondergetekende formulier naar geef@rutgers.nl

Indien u dit wenst kan Rutgers het bedrag van uw rekening incasseren. Vul hiervoor het volmachtformulier in en stuur dit mee met de overeenkomst periodieke gift in geld.

Meer informatie 

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers