Seks onder je 25e - voortgezet speciaal onderwijs (2018)

Benieuwd hoe het met de seksuele gezondheid van leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs gaat? Ontdek hier meest opvallende bevindingen en het actieplan uit het onderzoek Seks onder je 25e vso.

Eerste onderzoek op het vso
Het onderzoek Seks onder je 25e, naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland, werd al drie keer uitgevoerd, maar nooit deden jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs hieraan mee. Het werd dus hoog tijd voor een onderzoek waar zij wel aan het woord zijn. Aan het onderzoek in 2018 deden 99 jongeren op zmlk-scholen (cluster 3), 227 jongeren op mytylscholen (cluster 3) en 807 jongeren op cluster 4-scholen mee. 

Wat kun je als school en docent doen?
Ga voor handige tools voor het bespreken van dit thema naar seksuelevorming.nl/vso.

 

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers