binnenhof Den Haag

Rutgers brief aan de informateur: inzet voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Met de benoeming van Mariëtte Hamer als informateur zijn de inhoudelijke besprekingen voor de nieuwe regering gestart. Als Rutgers vinden we het belangrijk dat de nieuwe regering zich inzet voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

De seksuele gezondheid in Nederland staat onder druk. De cijfers van seksueel geweld zijn onverminderd hoog. Afgelopen jaar heeft ruim één op de 10 Nederlanders van 16 jaar en ouder een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Daarnaast zijn er krachten die de abortuszorg willen inperken. We zien met name internationaal aanvallen op seksuele rechten en op de organisaties en mensen die ervoor opkomen. Het is van belang dat de komende regering hier in de komende vier jaar een antwoord op geeft. Hier is groot draagvlak voor in politiek, samenleving, en vooral ook onder jongeren.

Aanbevelingen voor de nieuwe regering

Daarom hebben we een brief geschreven aan de informateur, en die gedeeld met alle fractievoorzitters. Daarin pleiten we voor:

 1. Een nationaal actieplan preventie seksueel geweld met één gecoördineerde aanpak en passende begroting dat zorgt voor:
  • Betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten zodat er een generatie opgroeit die elkaars wensen en grenzen respecteert.
  • Betere opleidingen voor professionals in het onderwijs, de zorg en bij de politie zodat ze seksueel geweld eerder signaleren en vaker voorkomen.
  • Meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.
  • Aandacht voor zowel slachtoffers en daders als omstanders.
 2. Zorgen dat dat de keuzevrijheid en zelfbeschikking van vrouwen centraal staat en er geen onnodige barrières zijn in de toegang tot en gebruik van anticonceptie en abortuszorg. Zo wordt deze zorg vrouwvriendelijker.
 3. De inzet versterken op Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en behoud het als prioriteit binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, juist in tijden van COVID.

Lees hier de brief van Rutgers.

Prioriteit ontwikkelingssamenwerking

Ook zetten we ons in vanuit de SRGR alliantie dat SRGR een prioriteit blijft binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Samen met vijftien andere organisaties hebben we brief naar de informateur gestuurd om te pleiten dat Nederland een voortrekkersrol blijft spelen en zich politiek en financieel inzet voor SRGR.

Lees hier de brief van de SRGR alliantie.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers