Pagina’s: 65 | Door: Tamar Doorduin en Marianne Cense

Dubbel kwetsbaar

Het nieuwe kwalitatieve onderzoek Dubbel kwetsbaar van Rutgers maakt de gevolgen van seksueel geweld bij transgender personen zichtbaar.

Diepte-interviews met achttien transgenders die ervaring hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag bieden inzicht in het soort geweld dat ze meemaakten, in risicofactoren, gevolgen en ervaringen met hulpverlening. 

Uit het onderzoek komen specifieke risicofactoren naar voren die transgender personen kwetsbaar maken voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Belangrijkste element is dat gendernonconform gedrag bij de sociale omgeving een negatieve reactie oproept. Dit bevordert het sociaal isolement van transgenders, ondermijnt hun zelfvertrouwen en weerbaarheid en maakt hen kwetsbaar voor agressie en grensoverschrijdend gedrag. 

Het rapport biedt concrete aanbevelingen voor het verbeteren van preventie en hulpverlening. 

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers