Zoeken

Social Change Agent Iris Buizer

Social Change Agents zijn jonge rolmodellen: jongeren die taboe onderwerpen rondom seksualiteit bespreekbaar maken in hun eigen omgeving. Ontmoet Iris Buizer!

Mijn naam is Iris Buizer (zij/die/hen), ik ben 25 jaar en woon in Utrecht. Ik ben opgegroeid in een klein dorp in Zeeland en ging naar een christelijke middelbare school. De seksuele vorming op mijn middelbare school was zeer beperkt. Gelukkig kwam ik uit een open gezin waar we vrij konden praten over seksualiteit.
Mijn interesse in seksualiteit begon al op jonge leeftijd en groeide zo sterk dat ik besloot deel te nemen aan de Social Change Agents Academy bij Rutgers. Dit programma leek me de perfecte kans om te leren hoe ik mijn stem kon gebruiken om verandering te creëren door buiten de traditionele kaders te denken over seksualiteit en seksueel welzijn.

Buiten heteronormatieve kaders denken

Als queer persoon vind ik het belangrijk om buiten heteronormatieve hokjes te denken als het om seks gaat. Ik vind bijvoorbeeld dat we seks niet alleen als penetratieseks moeten zien. Daarnaast is het cruciaal dat seksuele vorming niet uitsluitend vanuit een heteronormatieve lens wordt gegeven. Het is essentieel dat we traditionele genderrollen binnen seks uitdagen en elkaar inspireren om buiten deze kaders te denken.

Social Change Agents Academy

De Social Change Agents Academy heeft me geleerd hoe ik mijn stem effectief kan inzetten en ik heb andere jongeren ontmoet die zich voor dezelfde onderwerpen willen inzetten als ik. Het programma biedt een waardevolle community en fungeert als springplank voor jongeren om positieve veranderingen te realiseren.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.