Zoeken
Onderzoek

Motieven voor niet of onregelmatig gebruik anticonceptie

Onderzoek onder jonge vrouwen van 18 tot 30 jaar met een vaste of losse partner.

In Nederland is het anticonceptiegebruik hoog. Ongeveer 74% van de seksueel actieve vrouwen tussen de 16-49 jaar gebruikte in 2017 anticonceptie. Ongeveer 8% gebruikte niets terwijl ze wel seksueel actief en vruchtbaar zijn, maar niet zwanger willen worden. Om meer zicht te krijgen op achtergronden van niet of onregelmatig gebruik van betrouwbare anticonceptie is kwalitatief onderzoek gedaan onder jonge vrouwen tussen de 18 en 30 jaar.

Voor dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd naar factoren die van invloed (kunnen) zijn op het niet of onregelmatig gebruik van betrouwbare anticonceptie. Vervolgens zijn semigestructureerde interviews gehouden met 19 seksueel actieve vrouwen* (18-30 jaar) met verschillende culturele achtergronden. De geïnterviewde vrouwen hebben geen (actuele) kinderwens, maar wel losse seksuele contacten of een vaste sekspartner. Zij lopen dus risico op een onbedoelde of ongewenste zwangerschap. De samenvatting sluit af met tips die vrouwen zelf noemen richting (zorg)professionals.

Lees het onderzoek (PDF)

*In dit rapport hebben we cis-vrouwen onderzocht. We spreken van heteroseksuele vaginale penetratie als activiteit, omdat biseksuele vrouwen en transmannen ook heteroseksuele seks kunnen hebben, maar zich niet als heteroseksueel hoeven (te) identificeren. Of er geen sprake is van een baarmoeder, zoals dat het geval is bij transvrouwen. 

Auteurs

Kisha Badu
Afiah Vijlbrief
Ineke van der Vlugt

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Afiah Vijlbrief.

Afiah Vijlbrief - Senior Onderzoeker
Afiah Vijlbrief

Als kwalitatief onderzoeker en socioloog heb ik brede interesse en ervaring in onderzoek naar personen met (een) gestigmatiseerde identiteit(en). Daaronder vallen onder meer LHBTIQ+ mensen en jongeren (van kleur). Daarmee is seksuele en genderdiversiteit mijn specialiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.