Zoeken
Tijdlijn

Wetwijziging burgerschapsopdracht door Eerste Kamer goedgekeurd

Vanaf nu is expliciet in de wet vastgelegd dat alle scholen – ongeacht godsdienst, levensovertuiging of visie – kennis en respect moeten bijbrengen voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid. Ook de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, wordt opgenomen in de burgerschapsopdracht. Daarnaast verplicht deze wet scholen om zorg te dragen voor een veilige schoolcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt. Dat betekent onder meer dat leerlingen actief gestimuleerd worden te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.