Zoeken
Tijdlijn

Johannes Rutgers wil meer seksuele keuzevrijheid

Zo keert hij zich steeds meer tegen de levenslange huwelijksbelofte: hij vindt die even “onzedelijk en onredelijk” als de kloosterbelofte. Hij voert ook actie tegen de strafbaarheid van abortus.
In 1912 ondertekent hij een verzoekschrift van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee. Deze vereniging zet zich in voor de gelijkberechtiging van homoseksuelen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.