Zoeken
Tijdlijn

Meer mensen willen abortus legaliseren

De roep om legalisering van abortus in Nederland wordt groter. De feministische actiegroep Dolle Mina’s, organiseert acties om abortus te legaliseren onder leuzen als ‘Baas in eigen buik’ en ‘De vrouw beslist’. Abortus wordt gezien als een vrouwenrecht en moet uit het strafrecht. Verschillende opvattingen over abortus botsen met elkaar. Het recht op bescherming van het leven lijkt tegenover het recht op zelfbeschikking te staan. Een goede oplossing voor deze tegenstelling wordt gezocht en een wetsvoorstel wordt voorbereid. Abortus wordt in die periode al bij een aantal klinieken gedoogd.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.