Resultaten onderzoek Tranzo naar NNZ Midden-Brabant

Donderdag 20 mei zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek (Tranzo & University Tilburg) naar het bereik en de ervaringen van clienten en professionals met Nu Niet Zwanger in de regio Midden Brabant.

Hiertoe zijn 11 clienten geïnterviewd, 45 aandachtsfunctionarissen en 86 professionals hebben vragenlijsten ingevuld en met 27 hulpverleners zijn interviews gehouden. Opvallend is dat clienten zeer tevreden zijn over de geboden ondersteuning. Ze voelen zich gehoord, gesteund en met respect benaderd en niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ze zijn blij met het open gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en voelen zich in hun waarde gelaten. De ondersteuning gaf hen o.a. meer zelfvertrouwen, meer zelfregie, rust en opluchting. De uitkomsten sluiten aan bij de intentie en werkwijze van het landelijke programma Nu Niet Zwanger en draagt bij aan een meer bewuste kinderwens en preventie van onbedoelde zwangerschappen. De professionals en de aandachtsfunctionarissen voelen zich zeer betrokken bij deze kwetsbare groepen en zien een grote meerwaarde in Nu Niet Zwanger. Echter niet iedereen vindt het nog makkelijk het gesprek te voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Scholing, training en intervisie blijven hierbij noodzakelijk. Voor een goede borging in werkprocessen is ook ondersteuning vanuit het management noodzakelijk. Gelukkig zijn er inmiddels zijn 159 gemeenten die Nu Niet Zwanger uitvoeren. Hopelijk volgen er snel meer.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers