kranten

Reactie op Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Op 14 mei jl. presenteerde de Commissie Rouvoet het Kwaliteitskader ‘Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’. Het Kwaliteitskader sluit aan bij de aanbevelingen van de Commissie Samson. Jeugdzorg Nederland neemt haar taak hiermee serieus.

Het Kwaliteitskader biedt naar onze mening een concreet en toetsbaar actieplan om seksueel misbruik in de Jeugdzorg te voorkomen. Rutgers is blij dat in het kwaliteitskader ook expliciete aandacht is voor de bevordering van een gezonde seksuele ontwikkeling van de jeugd.

Brede aanpak

In het Kwaliteitskader is gekozen voor een brede aanpak. Het zet in op de ontwikkeling van een specifieke beroepscompetentie seksuele ontwikkeling in de opleidingen en het ziet het belang in van bij- en nascholing van professionals op dit thema, evenals het doorbreken van handelingsverlegenheid.

Leren

Daarnaast is er aandacht voor gezonde omgangsvormen en weerbaarheid van jongeren, en voor diagnostiek en hulpverlening na seksueel misbruik. Ook de veiligheidsbeleving van de jongeren en de borging hiervan binnen kwaliteitssystemen worden genoemd. Om de professionalisering verder vorm te geven dient ook de bestuurder zelf te leren; van de organisatie wordt verwacht een plan van aanpak op te stellen, en de verbetermaatregelen en de resultaten daarvan zelf te monitoren.

Regie

Het is opvallend dat de verantwoordelijkheid voor dit proces geheel bij de Jeugdzorg zelf ligt. Het blijft de vraag of de jeugdzorgorganisaties voor al deze acties zelf voldoende zijn toegerust. Landelijke regie op de voorgang van dit proces en toetsing op kwaliteit van de Jeugdzorg blijft noodzakelijk, zeker nu de Jeugdzorg ook wordt geconfronteerd met een ingrijpend transitieproces.

Rutgers hoopt van harte dat de Jeugdzorg hierin slaagt en dat de veiligheid van de jeugd en de bevordering van een gezonde seksuele ontwikkeling wordt geborgd.

Meer informatie in de onderstaande brochure:

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers