kranten

Nog steeds werk aan de winkel tegen homofobie en transfobie

Vandaag, 17 mei, is Internationale dag tegen homofobie en transfobie. Homo- en transfobie hebben impact op de levens van veel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders (LHBT), én op hun seksuele gezondheid.

Al zijn er positieve voorbeelden dat seksuele diversiteit meer geaccepteerd wordt in de wereld, er is nog veel te doen. In nog 78 landen zijn relaties tussen mensen van gelijke sekse strafbaar.

Minderheidsstress

LHBT’s hebben (te) vaak nog te maken met sociale uitsluiting, vooroordelen en geweld en worden gediscrimineerd vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Deze homofobie en transfobie zorgt ervoor dat LHBT’s extra stress ervaren. Een andere term hiervoor is minderheidsstress. Deze extra spanning kan invloed hebben op hun psychische welbevinden en ook op hun seksuele gezondheid. Dit laatste is bijvoorbeeld aangetoond in een onderzoeksartikel van Kuyper en Vanwesenbeeck (2011).

Onderzoek

Rutgers wil veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond,  seksuele voorkeur en genderidentiteit. In ons werk gaat speciale aandacht uit naar jongeren, vrouwen, kwetsbare groepen en LHBT’s.  
Deze zomer start Rutgers een onderzoek naar de seksuele gezondheid van LHBT’s in Nederland. In dit onderzoek is aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele problemen en seksueel welzijn. De resultaten zullen eind 2013 beschikbaar zijn. Dan is er ook meer bekend over het verband tussen minderheidsstress en seksuele gezondheid.

Informatie en voorlichting

Goede informatie en voorlichting draagt bij aan het verminderen van homo- en transfobie. Sinds eind 2012 zijn de kerndoelen voor het onderwijs aangepast en is seksuele diversiteit er expliciet in opgenomen. Iets waarvoor Rutgers zich lang heeft hardgemaakt.
De website Sense.info is onlangs uitgebreid met meer informatie voor lesbische, homo-, biseksuele en transgender jongeren over seksualiteit, liefde en relaties.
Ook in onze partnerlanden in Afrika en Azië werken we aan het verminderen van homo- en transfobie.

Acceptatie

Vandaag is er meer aandacht voor homofobie en transfobie in Nederland en Europa.
Zo heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) twee onderzoeksrapporten uitgebracht over de acceptatie van LHBT’s in respectievelijk Nederland en Europa. Lees meer in het persbericht van het SCP. 
Daarnaast presenteert de ‘European Union Agency for Fundamental Rights’ (FRA) vandaag op een conferentie in Den Haag het grootste Europese onderzoek aller tijden over haatmisdrijven en discriminatie op grond van seksuele voorkeur.

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers