Man die de krant leest
| Auteur: Rineke van Dam | Functie: Pleitbezorger bij Rutgers

Blog: Mooi resultaat van de 49e VN-commissie over bevolking en ontwikkeling

De 49ste sessie van de vergadering van de VN-Commissie over bevolking en ontwikkeling (Commission on Population and Development of CPD) eindigde op vrijdag 15 april met groot succes. Welgeteld twee resoluties werden vorige week aangenomen, na drie weken onderhandelingen in een uitzonderlijke goede sfeer en dialoog. In een van de resoluties zijn belangrijke prioriteiten van Nederland en de EU sterk verankerd, zoals seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergelijkheid.

De Commissie die door sommigen als ‘dood’ was verklaard na zeer moeizame onderhandelingen in voorgaande jaren, heeft het tegendeel bewezen. VN-lidstaten wisselden hun uiteenlopende meningen en interpretaties uit wat het mogelijk maakte om uiteindelijk tot een sterk compromis te komen.

De successen

De CPD was dit jaar op vele vlakken een succes. Ten eerste omdat de lidstaten van de EU als één blok onderhandelden en niet, zoals in voorgaande jaren, uiteenvielen door het verschil van mening rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Sinds een belangrijk Europees besluit (raadsconclusies) in mei 2015 staan de lidstaten van de EU als één blok achter SRGR.  

Het tweede succes van deze CPD was het overeenkomen van nieuwe ‘methods of work’ (zie ook vorige blog: Meten is weten). In deze ‘werkmethoden’ staat onder meer vastgelegd dat maatschappelijke organisaties een actieve rol spelen in de Commissie, en dat de gehele ICPD-agenda de focus blijft van de Commissie. Het derde succes was als een kers op de taart, toen op vrijdagmiddag de resolutie van het focus thema werd aangenomen (zie Meten is weten ). Belangrijke prioriteiten van Nederland en de EU, bijvoorbeeld SRGR, mensenrechten en gendergelijkheid, staan daar sterk in verankerd. 

De minpunten

Hoewel er in vergelijking met voorgaande jaren relatief gemakkelijk overeenkomst werd bereikt blijft SRGR een splijtpunt tussen landen. Terwijl aan de ene kant meer landen zich uitspreken vóór erkenning van SRGR worden – zoals bijvoorbeeld de VS, Canada en Latijns-Amerikaanse landen – neemt ook het ‘tegenkamp’ in kracht en organisatie toe. Nigeria houdt de gehele Afrikaanse afgevaardiging in zijn greep en verwerpt zelfs dat erkenning van mensenrechten ‘voor iedereen’ zijn. Daarnaast zijn er het Vaticaan, Qatar, Egypte, Iran, Rusland, zowel als Indonesia, India, Maleisië en andere landen die zich graag achter de conservatieve Nigeriaanse standpunten scharen. De delegaties van deze landen blijken effectief met elkaar te communiceren en kunnen zo een stevige greep op de onderhandelingen krijgen.

Hoge lat

Terwijl we de winsten van deze CPD nog aan het vieren zijn, beginnen de voorbereidingen voor volgend jaar alweer. Deze keer wordt dat extra spannend omdat Nederland namens de westerse landen in het ‘Bureau’ zit die verantwoordelijk is voor het organiseren van de 50ste CPD in april 2017. Met zeer conservatief Qatar als voorzitter wordt dat nog een flinke kluif. Het succes van dit jaar heeft de lat hoog gelegd, met name ook dankzij de rol van de Duitse vertegenwoordiger die een deel van de onderhandelingen faciliteerde. 

Waarom de CPD? 

De VN-commissie voor bevolking en ontwikkeling (CPD) is een belangrijk platform bij de VN waar landen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten bespreken, en waarover ze tot overeenstemming (consensus) moeten komen. Die consensus wordt beschreven in resoluties. Overheden kunnen de informatie en suggesties van de vele ngo's die lobbyen bij de CPD niet zo maar naast zich neerleggen. Zo vormen de ngo's die nauw samenwerken en steeds dezelfde boodschap verspreiden, een sterk front. En, waar overheden zich bij de VN aan committeren, is weer bruikbaar in de landen zelf als middel om het beleid te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat overheden de VN-afspraken nakomen. 

 

Rineke van Dam
Rineke van Dam Pleitbezorger bij Rutgers

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers