2011: Leidt de Arabische revolutie tot een seksuele revolutie?

Daar waar veel politici en beleidsmakers zich bezig houden met vraagstukken als democratisering en economische hervorming, is tijdens de Johannes Rutgers Lezing dieper ingegaan op de vraag of er ook kansen zijn voor vergroting van seksuele vrijheden na de Arabische revolutie.

Persoonlijke vrijheden

De Arabische wereld is in 2011 in opstand en verkeert in verwarring. Grote groepen mensen komen in verzet en eisen meer politieke vrijheid. Intrigerend bij deze ontwikkelingen is de vraag wat dit betekent voor de persoonlijke vrijheden van mensen in de Arabische wereld. Taboes, tradities en religieuze voorschriften houden de muur van angst rondom sociale en culturele kwesties nog steeds overeind.

En dat geldt al helemaal voor alles wat met seksualiteit te maken heeft. Zeker voor de grote groep jongeren in Arabische landen is dit een prangende kwestie: want nu is het vaak heel lastig om in vrijheid te kiezen voor een partner. Bovendien is het huwelijk nog steeds de enige acceptabele manier voor jongeren om hun seksualiteit te genieten. Juist door de slechte economische situatie moeten jongeren vaak jaren wachten voor ze kunnen trouwen. En wordt er van hen verwacht dat ze hun verlangens en nieuwsgierigheid 'on hold' zetten.

Johannes Rutgers Lezing 2011

Daar waar veel politici en beleidsmakers zich bezig houden met vraagstukken als democratisering en economische hervorming is tijdens de Johannes Rutgers Lezing dieper ingegaan op de vraag of er ook kansen zijn voor vergroting van seksuele vrijheden na de Arabische revolutie.

Petra Stienen en Mohammed Cheppih

Petra Stienen (arabiste, publiciste en ex-diplomaat) en Mohammed Cheppih (islamdeskundige, publicist en adviseur) verzorgden een duo-lezing. Beiden schetsten vanuit hun eigen perspectief een levendig beeld van de man-vrouw verhoudingen in de Arabische wereld en hoe daar met seksualiteit wordt omgegaan.

Stienen vertelde onder andere dat niet alleen de westerse wereld een negatief beeld heeft van hoe in de Arabische wereld met seksualiteit wordt omgegaan. Omgekeerd kijken mensen daar met verbazing hoe in Nederland 'vrouwen respectloos in de etalage worden gezet' (verwijzend naar raamprostitutie).
Cheppih vroeg zich af of “onze wens dat de Arabische revolutie ook leidt tot een seksuele revolutie, wel dezelfde wens (is) in de Arabische wereld.” Hij vindt het vooral belangrijk dat mannen en vrouwen zich er van bewust worden dat de verhouding tussen de seksen  kan veranderen.

Meer weten?