| Auteur: Karlijn de Blécourt | Functie: Consultant

Blog: Seks zonder Grenzen

Rutgers viert Valentijnsdag dit jaar in de Balie in Amsterdam met een uitverkochte thema-avond over seksualiteit in de 21e eeuw. Seks, zo oud als de mens, gaat namelijk over genot, macht, emancipatie, beeldvorming, voortplanting en veel meer. Expert Karlijn de Blécourt van Rutgers blikt alvast vooruit.

 

Geen kaartje? Geen nood! Volg de avond live! 

 

Hoe staat het met de seksuele rechten en gezondheid in Nederland? Worden de verworven rechten en vrijheden van  vrouwen en LHBT’s bedreigd? En door wie dan, nieuwkomers of onbeschofte lui uit alle culturen en windstreken.  Het is terecht dat de gebeurtenissen in Keulen verontwaardiging oproepen. Maar de bedreiging door de Nederlandse mannen van vrouwen die zich solidair met vluchtelingen verklaren (‘er moet een piemel in’), is net zo goed een vorm van seksuele intimidatie.

Progressieve aanpak

Nederland staat wereldwijd bekend om een progressieve aanpak van seksuele gezondheid en rechten. Met de snelle maatschappelijke acceptatie van de anticonceptiepil, de Dolle Mina’s die streden voor het recht om baas in eigen buik te zijn, de homobeweging, de seksuele voorlichting op basis- en middelbare scholen, de Sense spreekuren en campagnes voor jongeren en de openheid over seks in de media is Nederland altijd een taboedoorbrekend land geweest. Dit alles resulteerde in geëmancipeerde seksuele normen en waarden en goede seksuele gezondheid en rechten.

Kunnen we deze ervaringen ook inzetten om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden? En hebben we ook iets te leren van internationale ontwikkelingen? Internationaal is Rutgers bijvoorbeeld baanbrekend bezig met het betrekken van jongens en mannen bij het realiseren van gender gelijkheid en het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met veelbelovend resultaat.

Emancipatie 

Een andere vraag is of in het huidige klimaat wel ruimte is om deze traditie van geëmancipeerde seksuele normen en waarden voort te zetten. Emancipatiebewegingen als de vrouwenbeweging en de homobeweging hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het agenderen van relevante knelpunten en het richting geven aan hoe deze aan te pakken. Belangrijke spelers uit de vrouwenbeweging, zoals Renée Romkes (Directeur Atria) en Anja Meulenbelt (schrijfster) en politici die zich uitspreken voor vrouwenrechten, zoals  Annemarie Jorritsma (Eerste Kamerlid VVD), mengen zich nu ook in het debat. Maar in plaats van hun jarenlange ervaring en expertise serieus te nemen, worden ze in de media veelal weggezet als naïeve of extreme feministen.

Zijn we onze progressieve touch kwijt? Waar is de oprechte interesse om de seksuele rechten en gezondheid, nationaal en internationaal, te versterken en te waarborgen? Tijd voor een talkshow waarin we de seksuele gezondheid en rechten in Nederland en het buitenland eens flink onder de loep nemen.

Karlijn de Blécourt Consultant

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers