| Auteur: Willy van Berlo | Functie: Programmacoördinator Seksuele Grensoverschrijding

BLOG: Seks en de wet: hoe ver moet regulering gaan?

De afgelopen weken stonden er twee berichten in de krant die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag en de wet: het eerste bericht ging over een burgerinitiatief van een aantal Nederlanders onder aanvoering van actrice Gaya Branderhorst om seksuele straatintimidatie strafbaar te stellen. Het nieuwsprogramma van NOS op 3 besteedde daar op donderdag 2 oktober nog aandacht aan.

Amerika

Het tweede bericht betrof de zogenaamde ja-betekent-ja-wet, die onlangs in Californië is ingegaan. Deze wet houdt in dat campusstudenten pas seks mogen hebben als er expliciet toestemming is gegeven. De oude regel dat iemand nee zegt als zij of hij niet wil, vond men niet toereikend om de hoge cijfers seksueel geweld onder – met name – vrouwelijke studenten op de Amerikaanse campussen tegen te gaan.

Ja!

Laat ik voorop stellen dat ik een groot voorstander ben van ja zeggen tegen gewenst seksueel contact. Het is goed om duidelijk te zijn in wat je wilt, en er zeker van te zijn dat die ander dat ook wil. En ik vind seksuele intimidatie op straat een hoogst onwenselijke situatie. Waarom is dergelijke wetgeving dan toch niet zo’n goed idee?

Zowel in Californië als bij het burgerinitiatief in Nederland wordt ervan uitgegaan dat er regelgeving en strafbaarstelling nodig is om het seksuele verkeer in goede banen te leiden. In het geval van de Californische wet zelfs als het in principe gaat om prettig, acceptabel seksueel gedrag. Deze wet is gebaseerd op de aanname dat seksueel gedrag nooit geoorloofd is, tenzij expliciet toestemming is gegeven. Dus ook niet als het wel gewenst is maar die toestemming niet kenbaar is gemaakt.

Ja of toch liever nee?

Is dit de boodschap die we jongeren willen meegeven over seksualiteit? Het deugt niet tenzij? Daar komt bij dat jongeren vaak helemaal niet zo goed weten wat ze wel en niet willen. Of ze willen eerst wel en dan toch liever niet. Of andersom. Of ze willen wel zoenen maar ook niet meer dan dat. Waar zeg je ja tegen? Mag het daarna nog nee worden of is ja ja? Ook wat betreft seksuele intimidatie op straat bestaan vele nuances. Het maakt nogal uit of een groep meiden overdag op straat wordt nagefloten, of dat iemand alleen ’s nachts door een groep jongens wordt geïntimideerd. Is al dit gedrag strafbaar? Waar ligt de grens? En hoe kan de overheid die handhaven?

Lekker duidelijk

Laten we jongeren vooral bij brengen dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen in hun seksuele contacten. Dat moeten ze thuis en op school leren. Op school kan er al vanaf de kleutertijd worden gepraat over respect voor eigen en andermans grenzen. Uiteraard op een manier die bij hun leeftijd past. Gaandeweg leren kinderen en jongeren praten over relaties, intimiteit en seksualiteit, en wat voor effect hun gedrag kan hebben. Bovengenoemde Amerikaanse wetgeving draagt bij aan een klimaat waarin voortdurend gewaarschuwd wordt voor de gevaren van seks, vooral voor de meisjes: zorg ervoor dat je niet zwanger wordt, slachtoffer wordt van seksueel geweld, een geslachtsziekte oploopt. Dat is nodig, maar laten we vooral niet vergeten om ze mee te geven dat seksualiteit in de eerste plaats een prettige aangelegenheid is. Het is belangrijk dat meiden ja kunnen zeggen tegen hun verlangens, dat vinden ze al lastig genoeg. En dat jongens en meiden gevoelig worden voor elkaars wensen en grenzen, en daarover kunnen praten. Daar helpt geen wet aan. Jongeren leren dat je ‘Seks lekker duidelijk moet maken’ wel.

Willy van Berlo Programmacoördinator Seksuele Grensoverschrijding

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers