| Auteur: Paulien van Haastrecht | Functie: Manager nationale programma's

Blog: Liefde en trouw

Liefde en trouw zijn thema’s van iedereen en van alle tijden. Nu lijkt het of deze thema’s een partijpolitiek tintje krijgen: in een paginagrote advertentie roept de SGP op om eens na te denken hoe wij ‘een steentje kunnen bijdragen aan een positief geluid over liefde en seksualiteit’. Sympathieke campagne zo op het eerste oog, maar natuurlijk wel een beetje moralistisch.

Positieve seksualiteit

Rutgers draagt graag haar steentje bij aan het positief benaderen van seksualiteit en relaties. Dat doen wij al vele tientallen jaren, dus dank aan de SGP om dit belang nog eens te onderstrepen. Wij zijn ons zeer bewust van het belang van een positieve benadering van seksualiteit en intimiteit, omdat dit een belangrijke toevoeging – soms spannend, soms vertrouwd - en zingevend element is in het leven van mensen. Dit neemt niet weg dat we ook aandacht moeten hebben voor de minder prettige of moeilijkere kanten van seksualiteit en deze het liefst willen voorkomen.

Ontrouw

De nadruk op ‘trouw’ suggereert dat ‘ontrouw’ een massaal fenomeen is waaraan we lijden hier in Nederland. Grootschalig onderzoek van enkele jaren terug geeft minder schokkende cijfers aan:

9% van de mannen met een vaste relatie, en 3% van de vrouwen met een vaste relatie, hadden in het half jaar daarvoor seks gehad met een ander (Rutgers Nisso groep, Seksuele gezondheid in Nederland, 2009).

Natuurlijk speelt de vraag wat de gevolgen zijn voor een relatie. Daar hebben we in Nederland binnen seksuele en relationele vorming van kinderen en jongeren altijd ruim aandacht voor. Voorlichting passend bij de leeftijd, aandacht voor eigen wensen en grenzen en die van anderen respecteren staan daarbij centraal. 

Bloot op straat

Een andere pijnpunt is de aanwezigheid van bloot en verwijzingen naar seksualiteit in het openbaar. Kinderen komen zulke beelden tegen, of we nou willen of niet. Op straat, op internet, bij vriendjes. Daarom hebben we er groot belang bij om onze kinderen weerbaar op te voeden en te leren hiermee om te gaan. Dus ouders en scholen kunnen hun rol nemen in het ondersteunen van kinderen om ‘weg te zappen’ bij beelden van grote-mensen-seks waar ze nog niets mee hebben. En leren te melden (bij ouders, bij de school) als ze iets tegenkomen wat ze onprettig vinden. En jongeren moeten leren hoe veilig met social media om te gaan en wat voor gevolgen het versturen van een blootfoto kan hebben. 

Beperk jezelf en niet een ander

Indien mensen vanuit een bepaald perspectief naar relaties en seksualiteit willen kijken (geen seks voor het huwelijk, geen partners buiten de relatie, geen relaties tussen mensen van dezelfde sekse, geen relatie verbreken als er kinderen zijn) is dat hun vrije keuze. Maar dit perspectief kan en mag geen dwingende moraal zijn voor anderen. Respect voor ieders keuze en ieders recht op keuzevrijheid zijn grondbeginselen waar niet aan getornd kan worden.

Paulien van Haastrecht Manager nationale programma's

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers