interview voor de camera
| Auteur: Rachel Ploem | Functie: Adviseur SRGR en Gender

Blog: Betrek mannen op positieve wijze

Monique Samuel schreef in het NRC van zaterdag 13 september 2014 “Overal ter wereld worden wij betast”. Samuel legt er een verband tussen de snelle wereldwijde opmars van de vrouw en het massale seksuele geweld op tal van plekken in de wereld, of dat nu in Egypte op het Tahirplein is, de gewelddadige gangrapes van studenten in India, of de verkrachtingen van lesbiennes in Zuid-Afrika. Ze beschrijft hoe zij, als lesbische vrouw, zelf ook regelmatig is lastig gevallen. Schokkend.

Zuid-Afrikaanse mannen in gespreksgroep

De enorme sociale verschuiving waarin vrouwen steeds onafhankelijker worden brengt ongekende spanningen met zich mee, zo stelt de auteur. Als gevolg hiervan grijpen ‘verward en in veel gevallen ontmand jongens en mannen naar hun laatste wapen: fysieke en seksueel overwicht’.

Rutgers deelt haar analyse, geweld tegen vrouwen staat in verband met gekrenkte mannelijkheid. Veel mannen voelen zich uitgedaagd door de emancipatie van vrouwen aan de ene kant, en de aanhoudende sociale druk om te blijven presteren volgens normen van de machocultuur aan de andere kant.

Verwarring over eigen rol en identiteit treffen we ook aan in de landen waar Rutgers werkzaam is, inclusief in Nederland. Maar wat doen we daar dan aan? Voor Samuel is alle ellende rond vrouwen en seksualiteit een drijfveer om seksuele rechten op de VN-agenda te zetten. “Niet alleen om vrouwen uit de spiraal van geweld en onderdrukking te bevrijden, maar ook voor al die mannen en jongens die in zoveel gevallen worden geacht op deze manier hun mannelijkheid te tonen.”

Met haar verwijzing naar mannen raakt ze de kiem van de oplossing. Mannen betrekken en hen manieren aanreiken om mannelijkheid op een positieve manier in te vullen. Daar ligt de sleutel tot verandering, voor mannen, vrouwen, en de gehele samenleving.

De bijdrage van het feminisme blijft in deze van enorme waarde, namelijk de simpele, maar radicale notie dat vrouwen en meisjes mensen zijn. Vanuit die bevestiging volgt de radicale notie dat mannen en jongens dat ook zijn. Mannen zijn dan niet langer patriarch of ‘wandelende pik’, geschapen om te domineren, afgesneden van emoties, losgekoppeld van ‘zorg’ voor anderen etc.

Mannen betrekken bij stopzetten van geweld tegen vrouwen biedt hen de gelegenheid om het idee te omarmen dat geweld niet aangeboren is en in hun natuur zit. Maar, net als vrouwen, het recht te hebben om zich als mens volledig te ontwikkelen, inclusief het vermogen tot het aangaan van intieme niet gewelddadige (seksuele) relaties, en het zorgdragen voor anderen. ‘Care’ is dan niet iets ‘on-mannelijks’ of ‘feminien’, maar behoort simpelweg bij ‘mens-zijn’.

Internationaal implementeert Rutgers samen met Promundo het MenCare+ programma. In Nederland wordt de Meer dan Macho campagne ontwikkeld. Uitgangspunt is dat mannen de kans krijgen om betekenisvolle, liefdevolle en gelijkwaardige relaties aan te gaan, met hun partner, met hun kinderen, met hun vrienden en met zich zelf. In het zorg dragen voor deze relaties zitten aspecten als empathie, sociale verbinding, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid

Tot slot, Samuel houdt een sterk pleidooi voor seksuele vrijheid en rechten en solliciteert openlijk naar de functie van VN-Vrouwenvertegenwoordiger. Een streven waarbij ze op de volledige steun van Rutgers kan rekenen. Maar laten we daar niet op wachten.

In oktober zal de huidige VN-vrouwenvertegenwoordiger, Margriet van der Linden, aandacht vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Aan haar de oproep om in haar betoog een lans te breken voor het betrekken van jongens en mannen, niet alleen in het belang van vrouwen, maar ook voor mannen zelf, vooral om zelf ook meer mens te worden. Seksuele vrijheid en rechten zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Dan mag daarna de fakkel door Samuel worden overgenomen.

Rachel Ploem

 

Rachel Ploem
Rachel Ploem Adviseur SRGR en Gender Naar profiel

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers