persoon achter laptop
| Auteur: Ineke van der Vlugt | Functie: Programmamanager Anticonceptie en Abortus

Blog: Abortuscliënten hebben recht op privacy!

Met een verborgen camera liet EenVandaag in de uitzending van 16 januari 2019 zien hoe anti-abortusdemonstranten met intimiderende praktijken proberen abortuscliënten van hun keuze af te brengen. Zij beroepen zich op het recht op vrije meningsuiting en demonstratie. Maar abortus is ook een verworven recht, evenals het recht op vrije keuze, privacy, veiligheid en goede abortuszorg.

( Hierboven beeld EenVandaag, 16 januari 2019)

35 jaar geleden werd abortus in Nederland gelegaliseerd. Inmiddels zijn er 12 abortusklinieken en vinden er jaarlijks ongeveer 30.000 abortussen plaats. Dit cijfer is relatief laag in vergelijking met andere landen. Er zijn anno 2019 nog steeds groeperingen die tegen abortus gekant zijn en hiertegen demonstreren. Nu is vrije meningsuiting een basisrecht in onze democratische samenleving, maar het wordt een ander verhaal als bij demonstaties de ander een mening wordt opgedrongen en de keuze van de ander niet wordt gerespecteerd. En dit is precies het geval bij abortusklinieken waar anti-abortusaanhangers demonstreren tegen abortus en cliënten worden lastig gevallen en geïntimideerd. Er wordt te makkelijk voorbij gegaan aan het feit dat abortus, het afbreken van een zwangerschap, voor veel vrouwen een noodoplossing is. Veel vrouwen raken onbedoeld zwanger omdat ze geen anticonceptie hebben gebruikt of omdat er iets mis ging met anticonceptie. 

Enkele voorbeelden: een vrouw van 18 jaar heeft seks gehad met haar eerste vriendje waarbij het condoom afgleed. Een vrouw van 26 jaar heeft net haar relatie verbroken en nog één keer seks gehad met haar ex, zonder anticonceptie te gebruiken. Of een 38-jarige vrouw geeft nog borstvoeding aan haar derde kind en denkt dat ze niet zwanger kan worden. Of een single vrouw van 35 slikt al 12 jaar de pil maar vergeet deze zo nu en dan. Ze hebben helaas allemaal pech en raken onbedoeld zwanger. Ze staan voor een bijzonder lastige keuze en twijfelen of ze het kind wel een toekomst kunnen bieden. 

De kans is aanwezig dat deze vrouwen uiteindelijk kiezen voor het afbreken van de zwangerschap en zich wenden tot een abortuskliniek. Stel je voor dat ze daar op de stoep opeens lastig worden gevallen door demonstranten, die hen de les proberen te lezen met leuzen als: "Abortus is moord! Weet je wel wat je je kind aandoet?", "Bij een abortus worden armen en beentjes van een baby afgerukt!" Of er worden hen impertinente vragen gesteld: "Waarom laat je je kind niet in leven?" Voor vrouwen die op de stoep staan bij de kliniek of al een abortus hebben laten uitvoeren, is dit uitermate intimiderend, pijnlijk en extra belastend. Dit belemmert vrouwen in hun recht op zelfbeschikking en hiermee wordt hun recht op privacy aangetast. 

Dergelijke anti-abortusdemonstraties en intimidaties zijn al jaren schering en inslag bij abortusklinieken. Deze demonstraties verhogen de drempel om een kliniek te bezoeken. Het afbreken van een zwangerschap is vaak al pijnlijk en verdrietig genoeg en zelfverwijt ligt op de loer. Eventuele schuld- en schaamtegevoelens kunnen nog groter worden, met alle schadelijke gevolgen van dien. Zo blijkt uit Seks onder je 25e in 2017 dat van de jongeren die zelf een abortus hebben laten uitvoeren, 47% zich hierover schaamt, en 59% er niet met anderen over praat. Ook van docenten uit het onderwijs krijgen we steeds meer signalen dat het thema abortus niet alleen zeer gevoelig ligt, maar jongeren ook hard oordelen over abortus. 

Het is onacceptabel dat demonstranten op basis van hun eigen levensovertuiging, cliënten van een abortuskliniek mogen lastig vallen, en dat hier tot nu toe nauwelijks tegen wordt opgetreden. In Nederland is het recht op zelfbeschikking in de wet vastgelegd. Hierbij is geen inmenging van buiten gewenst, ook niet van anti-abortusgroeperingen. 

Juist in de omgeving van abortusklinieken zouden demonstraties tegen abortus en het hierbij gepaard gaande intimiderende gedrag, verboden moeten zijn. Bufferzones lijken een goede oplossing om de veiligheid en privacy te garanderen van cliënten. Hiermee wordt ook het recht op goede toegang tot abortuszorg gewaarborgd. Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht, totdat het botst met de rechten van anderen, namelijk met de veiligheid en privacy van abortuscliënten. 

Ineke van der Vlugt Programmamanager Anticonceptie en Abortus

Reacties