Peruviaanse vader met kind

Iedereen gezonder door MenCare+

"Hij is een betere vader geworden en zelfs een betere man." Enthousiast vertelt een Zuid-Afrikaanse vrouw hoe haar man is veranderd sinds hij met jonge vaders uit zijn buurt ervaringen uitwisselt. Een mooi resultaat van het project MenCare+ dat mannen betrekt bij de zorg voor vrouwen en kinderen.

Ongewenste zwangerschappen en huiselijk geweld: meestal richt hulpverlening, zorg en preventie zich op vrouwen en worden mannen beschouwd als het probleem. Het vernieuwende van MenCare+ is dat mannen juist als deel van de oplossing worden gezien. Als zij meer aandacht hebben voor hun partner en (eventuele) kinderen heeft dat voordelen voor iedereen. De relatie met hun vriendin of vrouw wordt gelijkwaardiger en zonen en dochters hebben een vader die voor ze zorgt. Iedereen wordt daar gezonder en gelukkiger van. 

Ik ben vaak ver van huis voor mijn werk. Zodra ik thuis ben, besteed ik veel tijd aan onze kinderen. Ik lees ze bijvoorbeeld voor en verschoon ze. Daardoor heeft mijn vrouw tijd voor zichzelf.

 
Lukman Sardi
Acteur in Indonesië

Rutgers heeft MenCare+ opgezet met de partnerorganisaties Promundo, Sonke, Mosaic en RWAMREC. In de landen Brazilië, Indonesië, Rwanda en Zuid-Afrika werken we met:

  • 15-17-jarige jongens
  • (aanstaande) vaders
  • gezondheidswerkers en hulpverleners
  • plegers van huiselijk geweld

Mijn droom was om vader te worden. Ik wou mijn zoon geven wat ik nooit heb gehad. Door er met andere vaders over te praten, kon ik de slechte herinneringen aan mijn jeugd beter verwerken. Mijn zoon weet ik dat ik er voor hem ben.

 
Marcio
Jonge Braziliaanse vader

Vaders bij zwangerschap betrekken

In MenCare+ brengen we jongens en mannen uit hun eigen wijk of plaats bij elkaar om informatie uit te wisselen – en zo nodig hun beeld bij te stellen over hun man-zijn, seksualiteit, relaties, vaderschap en het krijgen van kinderen.

We helpen ze makkelijker aan voorbehoedsmiddelen te komen.

Gezondheidsmedewerkers trainen we hoe ze vaders meer kunnen betrekken bij de zwangerschap en de bevalling. En we oefenen invloed uit op de gezondheidszorg om structureel aandacht te blijven houden voor deze zaken. 

 

Peruvian father with child

Ook aandacht voor de geweldpleger

Het voorkomen van huiselijk geweld heeft onze speciale aandacht. Als er sprake van is, leren we hulpverleners snel in actie te komen. Maar we hebben ook aandacht voor de geweldplegers zelf. Zo hebben we in Zuid-Afrika en Indonesië een op maat gesneden handleiding ontwikkeld voor het begeleiden van deze mannen.

Ik heb geleerd een ‘dader’ niet meer als een crimineel te zien, maar als een man met een probleem waaraan we kunnen werken. Als politie-agent was ik gewend zo iemand hard aan te pakken, maar ik weet nu dat een meer menselijke benadering een betere hulpverlener van me maakt.

 
Indonesische hulpverlener
 

Van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we 8,6 miljoen euro gekregen voor MenCare+. Het project liep tot en met 2015.
MenCare+ heeft een vervolg gekregen in Prevention+ dat  zich richt op het betrekken van (jonge) mannen bij terugdringen van geweld tegen vrouwen en voor de economische participatie en zelfredzaamheid van vrouwen.