Corporate film

Jaaroverzichten

Seks, relaties en het krijgen van kinderen zijn een bron van geluk. Maar alleen als het vrijwillig, veilig en prettig gebeurt. Samen met ons uitgebreide netwerk boeken we vooruitgang, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo kent de wereld na 2019 weer meer zelfbewuste jongeren, zorgende vaders en deskundige voorlichters. Lees alles over deze en andere vorderingen in ons jaaroverzicht 2019.

Jaarverslag 2020

COVID-19 had wereldwijd een enorme negatieve impact op de seksuele gezondheid en rechten. Ondanks deze uitdagingen was Rutgers ook succesvol. In dit jaarverslag van 2020 nodigen we u uit om meer te weten te komen over onze resultaten en uitdagingen.

Lees het uitgebreide jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Rutgers beleeft in 2019 een zeer succesvol jaar met vele hoogtepunten. In het jaarverslag leest u over onze resultaten en uitdagingen van 2019.

In het kort

De jaarlijkse Rutgers Dialoog heeft dit jaar als het thema: De Strijd om Seks. Hoe kan Nederland omgaan met oppositie rond seksuele reproductieve gezondheid en rechten? Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, is één van de sprekers. Ze benadrukt het belang van vrouwenrechten, die wereldwijd onder vuur liggen en is uitgesproken over de leidende rol die Nederland de komende jaren moet vervullen. Dit komt ook tot uiting in de prioriteiten die ze stelt. De minister wijst maar liefst € 315 miljoen toe aan seksuele reproductieve gezondheid en rechten. In december dient het maatschappelijk middenveld voorstellen in voor subsidies. Een belangrijk moment voor Rutgers, omdat een groot deel van onze financiering vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken komt.

In januari bezoekt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, Rutgers om te spreken over zijn nieuwe aanpak tegen ongewenste zwangerschappen. Samen met onze partners ontwikkelen we een meerjarenplan waarin we ons richten op betere seksuele vorming en toegang tot diensten. We houden ook een pleidooi om meer te investeren in de preventie van seksueel geweld. De helft van de meisjes ervaart seksuele grensoverschrijding. We hebben op verzoek een plan opgesteld, met veel samenwerkingspartners, maar helaas ziet het ministerie geen toegevoegde waarde in vergelijking met al genomen initiatieven. We blijven pleiten voor meer investeringen bij het voorkomen van seksueel geweld. 

Wereldwijd 

Wereldwijd zijn we onder meer actief betrokken bij de ICPD + 25-top in Nairobi. Met meer dan 50 jonge activisten nemen we deel aan de Nairobi Summit, waar wereldleiders bijeen komen om de stand van zaken rondom seksuele rechten op te maken. Er worden veel nieuwe toezeggingen gedaan. Ook zijn we bij het grootste congres over gendergelijkheid ter wereld: Women Deliver. 

Nederland

Samen met 17 jonge co-onderzoekers komen we met een belangrijk onderzoek onder 300 leerlingen. Daaruit blijkt dat seksuele vorming in Nederland beter moet. Jongeren willen meer voorlichting over seksuele identiteit, wensen en grenzen en plezier in seks. Met de anticonceptiecamper rijden we langs 13 steden door het hele land om nieuwe studenten voor te lichten over veilig vrijen. De posters van de campagne Ben je oké? zijn zichtbaar bij meer dan 200 poppodia, clubs en festivals. En met de nieuwe campagne ‘Generatie Ja… en?’ rekenen we af met stereotype denkbeelden over vrouwelijkheid, mannelijkheid en seksualiteit. 

2020 wordt een heel belangrijk jaar. De nieuwe financieringsmogelijkheden vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken veranderen zodanig dat er minder, maar grotere, internationale programma’s zullen zijn. Dat heeft een behoorlijke impact hebben op de toekomst van Rutgers en andere collega's in ons vakgebied. Hoe dat in 2020 ook uitpakt: We blijven een groot verschil maken. Dat zijn we verschuldigd aan de vele meisjes, vrouwen, jongens en mannen die behoefte hebben aan een betere seksuele gezondheid en rechten - nationaal en internationaal.

Lees het uitgebreide jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Rutgers beleefde in 2018 een zeer succesvol jaar met vele hoogtepunten. In het jaarverslag leest u over onze resultaten en uitdagingen van 2018.

In het kort

De Nationale Postcode Loterij kende het zogenaamde Droomfonds aan ons toe met een bedrag van €11,9 miljoen voor ons programma over veilige abortus "She makes her safe choice".  

De tussentijdse rapportages van onze drie grootste internationale programma's (GUSO, Right Here Right Now en Prevention+) laten zien dat alle drie relevant zijn en goed op schema liggen.

  • Gut Up Speak Out bereikte 400.000 jonge mensen met seksuele vorming en 5,5 miljoen jongeren met zorg. 7.000 onderwijsprofessionals werden opgeleid.
  • Prevention+ bereikte 9 miljoen mensen en daarnaast 4.500 religieuze leiders en andere rolmodellen. 12.200 professionals werden opgeleid.
  • En Right Here Right Now creëerde succesvolle platforms in 10 landen voor pleitbezorging rond seksuele vorming, rond LHBTI-zaken en veilige abortus. 

In Nederland organiseerden we, een jaar na #MeToo, een succesvolle actieweek tegen ongewenst seksueel gedrag. De 'Ben je oké?'-campagne bereikte 156.000 jonge mensen via sociale media. We faciliteerden een levendig debat over de noodzaak van preventie van seksueel geweld; dit werd opgepikt door veel nationale media. Het leidde tot de verdere bespreking met de minister en staatssecretaris, waarin we pleitten voor meer aandacht voor de preventie van seksueel geweld. 

In 2018 bereikten we 1,9 miljoen jonge Nederlanders via de website Sense.info, samen met SOA AIDS Nederland en RIVM. We bereikten 86.000 professionals via online support en we startten met een nieuw programma voor de preventie van op gender gebaseerd geweld. 

Helaas leidde de tegenwerking van de Pakistaanse regering op het maatschappelijk middenveld tot sluiting van ons landenkantoor in Pakistan.

Er liggen veel uitdagingen voor ons in het verschiet in Nederland, in de 17 landen waarin we werken en ook wereldwijd. Samen met nationale en internationale partners pakken we deze uitdagingen aan! 

Lees het uitgebreide jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017 

2017 was een jaar waarin er in het publieke domein veel gediscussieerd werd over thema’s rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zo waren er wereldwijde demonstraties voor vrouwenrechten (Women’s Marches) na de installatie van President Trump van de VS, was er de #MeToo-beweging over seksuele intimidatie en – geweld, trok onze nieuwe regering het wetsvoorstel in waarmee de medicamenteuze overtijdbehandeling (ook wel abortuspil) via de huisarts beschikbaar zou komen, en kwam er een extra investering van €53 miljoen voor preventie van ongeplande zwangerschappen in Nederland. 

Rutgers vierde ook haar 50e verjaardag met veel van haar partners met een evenement. We waren vereerd dat Zijne Majesteit de Koning daarbij aanwezig was en meedeed aan een discussie tussen mensen van verschillende leeftijden over seksuele vorming. 

Rutgers is 50 jaar jong en springlevend. Er liggen veel uitdagingen in het verschiet voor ons in Nederland, in de 17 landen waarin we werken en ook wereldwijd. Samen met nationale en internationale partners pakken we deze uitdagingen aan!

Verdere details zijn te lezen in het jaarverslag 2017

Jaaroverzicht 2016

Bekijk ons online jaaroverzicht 2016. In vogelvlucht nemen we je mee langs de belangrijkste resultaten en vorderingen van het afgelopen jaar.

overzichtsbeeld jaaroverzicht 2016

Officieel Jaarverslag inclusief jaarrekening 2016

Jaaroverzicht 2015

promo interactief jaaroverzicht 2015

Officieel Jaarverslag inclusief jaarrekening 2015

Rutgers rapporteert jaarlijks aan haar donoren. Hieronder vindt u ons volledige jaarverslag 2015. Het is er alleen in het Engels. De jaarrekening is erin opgenomen.

Bekijk ook onze verslagen van voorgaande jaren

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers