Corporate film

Jaaroverzichten

Seks, relaties en het krijgen van kinderen zijn een bron van geluk. Maar alleen als het vrijwillig, veilig en prettig gebeurt. Samen met ons uitgebreide netwerk boeken we vooruitgang, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo kent de wereld na 2019 weer meer zelfbewuste jongeren, zorgende vaders en deskundige voorlichters. Lees alles over deze en andere vorderingen in ons jaaroverzicht 2019.

Jaarverslag 2019

Rutgers beleeft in 2019 een zeer succesvol jaar met vele hoogtepunten. In het jaarverslag leest u over onze resultaten en uitdagingen van 2019.

In het kort

De jaarlijkse Rutgers Dialoog heeft dit jaar als het thema: De Strijd om Seks. Hoe kan Nederland omgaan met oppositie rond seksuele reproductieve gezondheid en rechten? Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, is één van de sprekers. Ze benadrukt het belang van vrouwenrechten, die wereldwijd onder vuur liggen en is uitgesproken over de leidende rol die Nederland de komende jaren moet vervullen. Dit komt ook tot uiting in de prioriteiten die ze stelt. De minister wijst maar liefst € 315 miljoen toe aan seksuele reproductieve gezondheid en rechten. In december dient het maatschappelijk middenveld voorstellen in voor subsidies. Een belangrijk moment voor Rutgers, omdat een groot deel van onze financiering vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken komt.

In januari bezoekt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, Rutgers om te spreken over zijn nieuwe aanpak tegen ongewenste zwangerschappen. Samen met onze partners ontwikkelen we een meerjarenplan waarin we ons richten op betere seksuele vorming en toegang tot diensten. We houden ook een pleidooi om meer te investeren in de preventie van seksueel geweld. De helft van de meisjes ervaart seksuele grensoverschrijding. We hebben op verzoek een plan opgesteld, met veel samenwerkingspartners, maar helaas ziet het ministerie geen toegevoegde waarde in vergelijking met al genomen initiatieven. We blijven pleiten voor meer investeringen bij het voorkomen van seksueel geweld. 

Wereldwijd 

Wereldwijd zijn we onder meer actief betrokken bij de ICPD + 25-top in Nairobi. Met meer dan 50 jonge activisten nemen we deel aan de Nairobi Summit, waar wereldleiders bijeen komen om de stand van zaken rondom seksuele rechten op te maken. Er worden veel nieuwe toezeggingen gedaan. Ook zijn we bij het grootste congres over gendergelijkheid ter wereld: Women Deliver. 

Nederland

Samen met 17 jonge co-onderzoekers komen we met een belangrijk onderzoek onder 300 leerlingen. Daaruit blijkt dat seksuele vorming in Nederland beter moet. Jongeren willen meer voorlichting over seksuele identiteit, wensen en grenzen en plezier in seks. Met de anticonceptiecamper rijden we langs 13 steden door het hele land om nieuwe studenten voor te lichten over veilig vrijen. De posters van de campagne Ben je oké? zijn zichtbaar bij meer dan 200 poppodia, clubs en festivals. En met de nieuwe campagne ‘Generatie Ja… en?’ rekenen we af met stereotype denkbeelden over vrouwelijkheid, mannelijkheid en seksualiteit. 

2020 wordt een heel belangrijk jaar. De nieuwe financieringsmogelijkheden vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken veranderen zodanig dat er minder, maar grotere, internationale programma’s zullen zijn. Dat heeft een behoorlijke impact hebben op de toekomst van Rutgers en andere collega's in ons vakgebied. Hoe dat in 2020 ook uitpakt: We blijven een groot verschil maken. Dat zijn we verschuldigd aan de vele meisjes, vrouwen, jongens en mannen die behoefte hebben aan een betere seksuele gezondheid en rechten - nationaal en internationaal.

Lees het uitgebreide jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Rutgers beleefde in 2018 een zeer succesvol jaar met vele hoogtepunten. In het jaarverslag leest u over onze resultaten en uitdagingen van 2018.

In het kort

De Nationale Postcode Loterij kende het zogenaamde Droomfonds aan ons toe met een bedrag van €11,9 miljoen voor ons programma over veilige abortus "She makes her safe choice"