Handen op buik

Zwangerschap en abortus

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd verzamelt jaarlijks de abortuscijfers in Nederland. De laatste rapportage dateert uit 2018. Het abortuscijfer is al jaren redelijk stabiel en schommelt rond de 30.000 per jaar. Er is wel een dalende trend te zien in het aantal zwangerschapsafbrekingen onder tieners. De piek in het aantal abortussen is in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Rutgers heeft op basis van deze registraties ook andere achtergrondkenmerken van abortusclientes geanalyseerd. Deze registraties laten al jaren een zelfde beeld zien. Een derde van de vrouwen heeft geen anticonceptie gebruikt voorafgaande aan haar zwangerschap en twee-derde wel, veelal een condoom of pil. Daar ging blijkbaar iets mis. Met Fiom en NGvA heeft Rutgers een analyse gemaakt van abortuscijfers en gekeken naar kenmerken van vrouwen die meer dan één keer een abortus hebben uitgevoerd. We hebben daarnaast specifieke kennis verzameld over de achtergronden van tienerzwangerschap.