Zoeken
Fayaaz Joemmanbaks - Onderzoeker

Fayaaz Joemmanbaks

Onderzoeker

Als onderzoeker verricht ik mijn werk met een innovatieve bril. Mijn specialisatie ligt bij grootschalig vragenlijst onderzoek, survey methodology en literatuuronderzoek, waarin een cultuur sensitieve- en inclusieve werkwijze centraal staat.

Als iemand die zich midden in het maatschappelijk veld bevindt, valt mij op dat de kloof tussen wetenschap en praktijk nog veel te groot is. Door mijn kritische en reflectieve blik probeer ik deze kloof zoveel mogelijk te overbruggen. “Niets zonder ons, met ons” is dan ook het streven binnen mijn werk.

Verder ligt mijn kennis en expertise binnen Rutgers veelal op gender- en seksuele diversiteit. Binnen mijn werk ga ik altijd uit van een perspectief van intersectionaliteit. Dit houdt in dat ik in elk aspect rekening houd met verschillende assen van identiteit die zich onderling tot elkaar verhouden. Door intersectioneel denken en handelen lever ik mijn bijdrage aan integer, inclusief en innovatief onderzoek.

Gerelateerd

Fayaaz Joemmanbaks

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.