Zoeken
Afiah Vijlbrief - Senior Onderzoeker

Afiah Vijlbrief

Senior onderzoeker

Als kwalitatief onderzoeker en socioloog heb ik brede interesse en ervaring in onderzoek naar personen met (een) gestigmatiseerde identiteit(en). Daaronder vallen onder meer LHBTIQ+ mensen en jongeren (van kleur). Daarmee is seksuele en genderdiversiteit mijn specialiteit. Maar deze thema’s kunnen niet bezien worden zonder oog te hebben voor andere identiteitsaspecten zoals raciale identiteit en etniciteit. Dat betekent dat ik in mijn werk een intersectionele benadering én perspectief hanteer. Via deze manier poog ik meer inclusief onderzoek te verrichten.

Mijn expertise ligt bij het houden van kwalitatieve diepte interviews, focus-groepen, observaties, etnografisch en participatief onderzoek. In mijn studies heb ik onderzoek gedaan naar identiteitsbeleving, naar de manier waarop jongeren hun eigen seksuele en genderidentiteit ervaren. Ook heb ik onderzoek gedaan naar copingstrategieën die specifiek LHBTIQ+ jongeren van kleur vaak in zetten ten aan zien van hun seksuele of gender identiteit. Tot slot heb ik brede ervaring in  evaluatieonderzoek van emancipatietrajecten gericht op het verminderen van verschillende vormen van discriminatie en racisme.

Momenteel werk ik voornamelijk als onderzoeker in het programma Anticonceptie en Abortus en richt ik mij in de studies onder meer op de preventie van ongewenste Zwangerschappen.

Publicaties

Sánchez Van Kammen, L., & Vijlbrief, A. (2022). Bespreekbaar maken van seksualiteit in de zorg. Rutgers. Bespreekbaar maken van seksualiteit in de zorg

Kromojahjo, L., & Vijlbrief, A. (2022). Percepties van seksueel welzijn onder LHBTQ+ personen: Op weg naar een meer inclusieve en positieve seksualiteitsbenadering in de Nederlandse zorg. Rutgers. Percepties van seksueel welzijn onder LHBTQ+ personen

IDEM (2020): Stadsbeeld Inclusie Rotterdam

Vijlbrief, A., Ghorashi, H., & Saharso, S. (2019). Transcending the gender binary, Gender non-binary individuals in Amsterdam. Journal of LGBT Youth. DOI: Transcending the gender binary, Gender non-binary individuals in Amsterdam. Journal of LGBT Youth

Felten, H., & Vijlbrief, A. (2018). Doing right for optimal impact. Tips voor effectiever discriminatie verminderen over LHBT’s in voorlichtingen, trainingen en workshops. Utrecht: Movisie. Doing it for optimal impact

Twisk, D., Cense, M., Vijlbrief, A., Felten, H., & Emmen, M. (2017). Genderdiversiteit: een literatuurstudie. Utrecht: Rutgers. Literatuurstudie Genderdiversiteit

Emmen, M., Vijlbrief, A., & Felten, H. (2017). Out on the Streets: Why Homelessness LGBTI’s Run Double the Risk. European Journal of Homelessness. pp.7-10. Out on the Streets: why homeless LGBTIs run double the risk

Smits van Waesberghe, E., Felten, H., Drost, L., Taouanza, I., & Vijlbrief, A. (2017) Dilemma’s van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming. Onderzoek naar hulpverlening en zelfbeschikking in de context van mensen met een niet Nederlandse of bi-culturele achtergrond. Utrecht: Verwey Jonker Instituut & Movisie.

Hulpverlening en Zelfbeschikking onder mensen met een niet westerse migratieachtergrond

Gerelateerd

Afiah Vijlbrief

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.