Advies op maat

Wil jij jouw organisatie versterken in het geven van positieve aandacht voor seksualiteit? We bieden trainingen op maat aan. Ook kun je onze adviseurs inhuren voor advies en begeleiding bij specifieke vraagstukken rondom seksualiteit.

Beleid

Wil je weten of het beleid rond seksualiteit en veiligheid in jouw organisatie werkt in de dagelijkse praktijk? Wij geven ondersteuning en advies bij (het verbeteren van) visie en beleid rond seksualiteit en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Training op maat

We bieden trainingen op maat rond gespreksvoering en professioneel omgaan met seksualiteit, met aandacht voor diversiteit. We versterken de vaardigheden van het team met kennis, interactie en praktijkgerichte trainingen. Samen kijken we welke aanpak de beste is binnen jouw organisatie.

Teambijeenkomst

Voorafgaand aan een training kunnen we een teambijeenkomst organiseren. Aan de hand van een interactieve uitwisseling inventariseren we samen de belangrijkste vragen, casuïstiek en knelpunten waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen en wat zij nodig hebben om professioneel met het thema te werken.

Follow-up bijeenkomst

Het is nuttig om enige tijd na een training een follow-up bijeenkomst te organiseren om praktijkervaringen uit te wisselen en te bespreken welke vragen en uitvoeringsproblemen zich voordoen en hoe daarmee om te gaan.

Train de trainer

In het train de trainer traject worden medewerkers uit je eigen organisatie opgeleid tot trainer seksualiteit zodat de training in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Er zijn verschillende begeleidingsvormen mogelijk. Een trainer van Rutgers begeleidt de deelnemer bij het uitvoeren van trainingen of deelnemers kunnen meelopen met trainers van Rutgers. Supervisie- of intervisiebegeleiding kan ook een onderdeel zijn.

Intervisie

Onze adviseurs geven ook advies of begeleiding aan intervisiegroepen en ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe groep. Bijvoorbeeld voor groepen van trainers, vertrouwenspersonen of aandachtsfunctionarissen seksualiteit.

Studiedagen, workshops en themabijeenkomsten

We kunnen bijdragen aan de inhoudelijke invulling van studiedagen, workshops en themabijeenkomsten rond het thema seksualiteit en (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag. We denken graag mee over het programma, en kunnen ook inhoudelijke onderdelen verzorgen.

Aanvraagformulier