Ondersteuning lokaal beleid

Seksuele gezondheid staat niet bij elke gemeente hoog op de agenda, terwijl er wel problemen spelen op dat gebied. Bijvoorbeeld seksueel geweld, ongeplande (tiener)zwangerschappen of problemen met sexting onder jongeren. Investeren in seksuele gezondheid kan een gemeente veel kosten besparen. Rutgers adviseert en ondersteunt lokale beleidsmakers en adviseurs van gemeenten en GGD’en bij het agenderen van seksuele gezondheid en bij de ontwikkeling van lokaal beleid.

Hoewel de meeste Nederlanders seksueel gezond zijn, zijn er ook zorgwekkende feiten:

 • Eén op de twee vrouwen en één op de acht mannen heeft een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt (zonder toestemming of onder dwang ondergaan of uitvoeren van seksuele handelingen).
 • Bijna één op de zes jonge vrouwen heeft ervaring met seksuele dwang of overhalen tot seks.
 • Het aantal ongeplande (tiener)zwangerschappen en (herhaalde) abortussen is relatief hoog onder vrouwen met een Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse achter­grond en onder laagopgeleiden.
 • Het aantal burgers dat zich laat testen op hiv en andere soa’s stijgt en het aantal gevonden infecties blijft hoog.
 • Homo-negatief gedrag (discriminatie, agressie, pesten) komt in bepaalde groepen nog steeds voor.

Gemeentelijke issues

Het liefst regelt een gemeente niet alleen zorg voor slachtoffers, maar zorgt zij ook dat problemen voorkomen worden. Vragen die spelen bij gemeenten zijn bijvoorbeeld:

 • Wat doe je als de cijfers seksuele overschrijding in jouw gemeente hoger liggen dan elders?
 • Hoe richt je je aandacht op kwetsbare groepen ?
 • Hoe kun je sexting aanpakken met partners in jouw gemeente?
 • Wat kan de gemeente doen als zich een incident voordoet?
 • Hoe maak je inzichtelijk wat investeren in seksuele gezondheid de gemeente oplevert?
 • Hoe kun je regionale cijfers rondom seksueel riskant of ongezond gedrag ophalen en omzetten in effectief beleid?

Handreiking Gezonde Gemeente

Investeren in de seksuele gezondheid van burgers draagt bij aan minder schooluitval, minder beroep op sociale voorzieningen, hogere arbeids- en maatschappelijke participatie en lagere druk op zorg en ondersteuning. Het effectief bevorderen van seksuele gezondheid vraagt om een integrale aanpak, in samenwerking met relevante partners, en met een duidelijke regie vanuit de gemeente. De Handreiking Gezonde Gemeente bevat een themadeel Seksuele gezondheid. Dit is een online toolkit met aanknopingspunten, tips en praktijkvoorbeelden voor gemeentelijk beleid en een integrale lokale aanpak van seksuele gezondheid. Het themadeel is ontwikkeld door Rutgers in samenwerking met Soa Aids Nederland en Centrum Gezond Leven. 

Ga naar het Themadeel Seksuele Gezondheid in de Handreiking Gezonde Gemeente

Regionale best practices seksuele gezondheid 

Aan de slag in jouw gemeente met thema’s als sexting, preventie van ongewenste zwangerschappen, sociale veiligeheid of seksuele vorming in het onderwijs? In het themadeel seksuele gezondheid in de handreiking Gezonde Gemeente vind je zes nieuwe recente regionale voorbeelden. Diverse gemeenten en GGD’en vertellen hoe zij zich samen inzetten voor een betere seksuele gezondheid van burgers. 

Bekijk de voorbeelden op Loket Gezond leven

Het is belangrijk dat GGD en gemeente elkaar weten te vinden; de gemeente als regisseur en de GGD als spin in het web van lokale organisaties, om met een integraal aanbod te kunnen komen.

Lara de Brito
Wethouder gemeente Wageningen

Handreiking seksuele gezondheid vluchtelingen

Deze handreiking bevat informatie en adviezen gericht op de preventie en zorg van seksuele en reproductieve gezondheid van statushouders in gemeenten. U krijgt tips en voorbeelden uit de praktijk.

Advies op maat

Biedt de Handreiking Gezonde Gemeente onvoldoende handvatten voor de aanpak van seksuele gezondheid in uw gemeente? Soa Aids Nederland en Rutgers bieden eveneens advies op maat. U kunt hiervoor contact opnemen met Cor Blom, cblom@soaaids.nl of Ineke van der Vlugt, i.vandervlugt@rutgers.nl.

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers