13 PROTECT-sleutelpersonen getraind als voorlichters seksueel geweld

Het Europese PROTECT-project is gericht op het voorkomen van seksueel en gender-gebaseerd geweld tegen migranten en vluchtelingen. Ook wil het project nationaal en internationaal de hulp aan slachtoffers versterken. In Nederland zijn met dat doel sleutelpersonen getraind die nieuwkomers over seksueel geweld kunnen voorlichten.

De opgeleide sleutelpersonen hebben zelf een migratieachtergrond. Zij zijn getraind in het geven van voorlichting over seksueel en gender-gebaseerd geweld. Het doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken binnen migrantengroepen. Zo kunnen zij voorlichting geven over wat seksueel geweld is, wat de gevolgen zijn en welke hulp je in Nederland kunt krijgen als slachtoffer.

Brug tussen professional en slachtoffer

Daarnaast zijn zij getraind in het signaleren van mogelijke slachtoffers en het begeleiden van slachtoffers naar de juiste hulpverlening. De sleutelpersonen kunnen een brug slaan tussen (zorg)professional en slachtoffer, bijvoorbeeld door het wegnemen van taalbarrières of culturele belemmeringen. Pharos en Rutgers hebben samen de sleutelpersonen opgeleid.

Het doel van het PROTECT-project is het afstemmen van de hulpverlening aan vluchtelingen, migranten en asielzoekers. Ook willen we de interculturele expertise op het gebied van seksueel en gender-gebaseerd geweld vergroten van professionals die met deze groepen werken, bijvoorbeeld in regionale Centra Seksueel Geweld.

Landen en partners PROTECT

PROTECT wordt uitgevoerd in 12 Europese landen, zowel in aankomstlanden als in transitlanden. Landen die meedoen zijn: België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Malta, Nederland, Polen, Slovenië en Spanje. In Nederland werkt Rutgers aan PROTECT samen met IOM Nederland, Pharos en Arq Psychotrauma expert groep.

Wil je meer weten over het PROTECT project? Of wil je samenwerken met één van de sleutelpersonen? Neem dan contact op met Emily Allwood (e.allwood@pharos.nl) of met Mia McKenzie (iomthehague@iom.int). 

Kijk ook op de website: www.iom-nederland.nl/integratie/protect.

 

 

 

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers